Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programmplanung I.

  A tantárgy angol neve: Program Design (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMH1506 1 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Nagy Lajos,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HRT

  dr. Petri Kornél

  egyetemi adjunktus

  VM

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Keine Voraussetzung für die Telnahme an Programm Planung I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Die Studenten sollen entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen in komputerisierten Methode und Mittel der Problemlösung bekommen. Sie sollen fähig sein diese Methode in späteren Studien effektiv zu benutzen.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Thematik:

  W.1. Einleitung, ein Überblick über Pascal-Programme, Syntaxdiagramme; Trenner – Leerzeichen Zeilenden, Kommentare; Spezialsymbole und wortsymbole, Bezeichner – Namen; Zahlen – ganzzshlie oder reelle Zahlen; Zeichenketten –Folgen von Zahlen.

  W.2. Das Datenkonzept: Einfache Datentypen; Ordinale Datentypen; Der Typ Integer, Real, Boolean Char

  Ausdrücke: Operanden, Arithmetische Operationen, Boolesche Operationen, Mengenoperationen, Vergleichoperationen.

  W.3. Der Programmkopf und der Vereinbarungsteil, der Konstantendefinitionsteil, de Típendefinitionsteil, der Variablendefinitionsteil, der Prozedur- und Funktionsdeklarationsteil, Gültigkeitsbereiche von Bezeichnrern – Konstante, Typ, Variable, Prozedur, Funktion.

  W.4-5. Das Verarbeitungskonzept, Anweisungen; Zuweisungen und Ausdrücke, der Prozenduraufruf – Verbundanweisung und Leeranweisung; Wiederholungs-Anweisungen: die Whilw-, die Repeat-, die For-Anweisung, Bedingte Anweisungen: die If-, Case-Anweisung, die With-Anweisung, die Goto-Anweisung.

  W.6. Aufzählungs- und Teilbereichstypen. Mengentypen, Mengenoperationen.

  W.7. Strukturierte Typen: Reihungstypen. Komponententyp, Index, Indextyp; Typdefinition, Varablendeklaration. Multidimensionale Reihungen. Zeichkettentypen. Vergleich von Zeichenketten.

  W.8. Verbundtypen: Feste Verbunde; Felder, Feldbezeichner, Gültigkeitsbereich von Feldbezeichners. Variante Verbunde; Variantenteil. Die With Anweisung; Gültigkeitsbereich, Feldbezeichner.

  W.9. Prozeduren und Funktionen: Prozeduren, Perameterlisten, Rekursive Prozeduren, Rekursive Algorithmen, Funktionen, Funktionsparameter.

  W.10. Dateitypen: Die Strkturart Datei, Dateilänge, Deteityp, Puffervariable. Datei öffnen, lesen, schreiben. Textdateien – Dateityp Text, Textdatei öffnen, lesen, schreiben.

  W.11. Grafik: Die Unit Graph, Grafiktreiber und Initialisierungen, Das Koordinatensystem, Farben und Farbpaletten, Grafische Funktionen und Prozeduren.

  W.12. Dynamische Informationsstrukturen: Rekursive Datentypen, Zeiger, Zeigertypen: Zeigervariablen und dynamische Variablen, New und Dispose. Verkettete Liste, Einfügen, Löschen.

  W.13. Sortieren: Sortieren von Arrays, Sortieren durch direktes Einfügen, Sortieren dirch direktes Auswählen, Sortiern mit Bäumen, Sortieren sequentieller Files, lineare Listen.

  W.14. Baumstrukturen: durchsuchen eines Baumes und einfügen in einen Baum, Löschen in Bäumen. Bibliothekregister.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  :

  Vorlesungen im Semester

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban:
  2. Elégséges NZH megírása és elégséges HF elkészítése az aláírás megszerzésének feltétele. A vizsgajegy a NZH és HF 4:1 súlyozásából adódik.

  3. A vizsgaidőszakban:
  4. Írásbeli vizsga

  5. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  A nagyZH a szorgalmi időszakban egyszer pótolható a vizsgaidőszak első három hetében, külön-eljárási díj befizetése mellett.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Literatur

  Kathleen Jensen – Niklaus Wirth: Pascal-Benutzerbucs, Spriger Verlag, Berlin, 1991

  Niklaus Wirth: Systematisches Programmieren, Teubner – Verlag, Stuttgart, 1972

  Niklaus Wirth: Algorithmen und Datenstrukturen, Teubner – Verlag, Stuttgart, 1983

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  -

  Felkészülés zárthelyire

  50

  Házi feladat elkészítése

  40

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  -

  ..

  -

  Vizsgafelkészülés

  -

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Nagy Lajos

  egyetemi docens

  HRT