Optimalisation des taches

A tantárgy angol neve: Queuing Theory (In French)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAF511 4. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Györfi László

Dr. Pintér Márta

egy. tanár

egy. adjunktus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Analízis, Valószínüségszámítás.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Valószínüségszámítás, kredit

7. A tantárgy célkitűzése

A sztochasztikus folyamatok alapvető fogalmainak, törvényszerűségeinek, a modellalkotás alapjainak és a tömegkiszolgálási alkalmazásainak a megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Markov-lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás. Irreducibilitás, aperiodikusság. Véges állapotú Markov-láncok stabilitása. Visszatérőség. Végtelen állapotú Markov-láncok stabilitása. Foster-kritérium. Valószínűségi változók konvergencia típusai. Toeplitz-lemma. Gyengén stacionárius folyamat ergodicitása. Stabil Markov-lánc ergodicitása. Késleltetés, Little-formula. Evolúciós egyenlet a sorhosszra. Sorhossz várható értéke. A statisztikus multiplexálás és az időosztás összehasonlítása. Prioritásos csomagkoncentrátor. Egyirányú busz. Evolúciós egyenlet a várakozási időre. Sorhossz stacionárius eloszlásának kiszámítása
Generátorfüggvény. Várakozási idő stacionárius eloszlásának kiszámítása. Késleltetésmentes csomagküldés zajos csatornán. Stop-and-Wait protokoll. Go-Back-N protokoll. Pontfolyamat, Poisson-folyamat. Poisson-folyamat differenciálegyenletei. Poisson-folyamat generálása a szomszédos pontok távolságával. Véletlen elérés: faalgoritmus. Capetanakis-algoritmus, Gallager-algoritmus. Folytonos idejű Markov-folyamat (rátamátrix). Születési-halálozási folyamatok. Véges állapotú folytonos idejű Markov-láncok stabilitása. Veszteséges kiszolgálás, Erlang-eloszlás. M/M/1 sorhossza, M/M/1 késleltetése, M/G/1 sor, G/M/1 sor,
G/G/1 sor.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

ZH a 9. héten. Javító célú pót-ZH nincs. Az aláírás feltétele a ZH megírása 40 %-osan. Az aláírás pótlólagos megszerzése szóbeli beszámoló formájában a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli.

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Györfi László, Győri Sándor, Pintér Márta: Tömegkiszolgálás, Műegyetem Kiadó, 2003

Györfi László, Páli István "Tömegkiszolgálás informatikai rendszereken" Jegyzet 1996

Prékopa András "Valószínűségelmélet", Műszaki Könyvkiadó, 1962

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Györfi László

egy. tanár

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Vimaf511.rtf