Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Programnyelvek struktúrája

  A tantárgy angol neve: Structures of Programming Languages

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD247 tavasz 4/0/0/v 5 1./1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Bach Iván

  egy. docens

  Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Formális nyelvek alapfogalmai, legalább egy programozási nyelv ismerete és programozási gyakorlat.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kívánatos a Formális nyelvek tárgy vizsgája.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal azokat az absztrakciókat és nyelvi konstrukciókat, amelyek a nyelvi fejlődés során kialakultak. Reményeim szerint ez meg fogja könnyíteni a számítástechnikusoknak, hogy eligazodjanak a jövőben megszülető nyelvek között, tudják értékelni és megítélni a nyelv használhatóságát és lehetőségeit. Ha elsajátítanak bizonyos kritikai szemléletet már elértem célom.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadás célja, hogy vagy egy tucat, főképpen algoritmikus programnyelv gondolatvilágán keresztül bemutassa azt a fejlődést , ami a programkonstrukciókban és az alkalmazott absztrakciós szintekben az első programnyelv megjelenése óta, vagyis majd 40 éve végbement. Ennek kapcsán ismertetésre kerülnek azok a szoftver módszerek, amelyek ezen új gondolatok implementálását lehetővé tették.

  Így szó lesz a statikus, stack és heap szervezésű memóriáról valamint a pszeudo és valódi párhuzamos működést biztosító kaktuszmemóriáról, a szubrutinhívás és paraméterátadás mechanizmusáról és annak megvalósításáról, a fordítási és futási időben, illetve az egyáltalán nem detektálható hibákról és azoknak a programnyelv szintakszisával való kapcsolatáról, az azonosítók és operátorok túlterheléséről és ennek az identifikációs folyamatra gyakorolt hatásáról. Az osztályfogalom (Simula 67), a parametrizált egységek (CLU) és a generikus egységek (Ada) által szolgáltatott absztrakciós lehetőségekről.

  Szeretném hangsúlyozni, hogy az előadásnak nem célja, hogy a hallgató a tárgyalt programnyelvet elsajátítsa, azoknak csupán a gondolatvilágát kell feldolgoznia, annak érdekében, hogy készen álljon az új, későbbiekben megjelenő programnyelvek megértésére.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  E. Horowitz: Magasszintű programnyelvek

  Robert W. Sebesta: Concepts of Programming Languages

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Bach Iván

  egy. docens

  Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék