Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Véletlen bolyongás gráfokon, gráfok spektruma, izoperimetrikus egyenlőtlenségek

  A tantárgy angol neve: Random Roaming on Graphs, the Spectra of Graphs, Isoperimetric Inequalities

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatikai tudományok

  doktori iskola

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD101   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Telcs András

  Egy. doc.

  SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínúségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  A véletlen bolyongások egyszerűségüknél fogva rengeteg tudományágban használatosak. A fizikában a diffúziót modellezhetjük vele homogén, inhomogén és porózus közegben illetve fraktálokon. A biológiában a fehérék csavarodását a gének fejlődését írhatjuk le véletlen bolyongással. Az informatikus számára a mobil felhasználó mozgását írja le véletlen bolyongás, de az IP csomagok továbbításának egyik modellje is bolyongás. A tárgy szépségét az úja és újra felbukkanó fizikai interpretáció, szemléletes kép adja, elsajátítása nem igényel nagy matematikai apparátust. A félév során megismerkedünk az egyszerű rácson folyó bolyongás tulajdonságain kezdve a fraktálokon folyó bolyongás rejtelmeiig bezárólag sok jelenséggel. Használunk sok valószínűségszámítást, pici fizikát, például az Ohm törvényt.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés, valószínűségi változók, bolyongás rácson és gráfon

  Markov láncok alapjai, visszatérőség

  tükrözési elv, tönkremenés valószínűség

  Generátor fv

  első elérés, visszatérés, Pólya tétele I

  reverzibilis Markov láncok,

  Sajátérték, sajátvektor

  Dirichlet feladat, ujra elérési valószínűségek

  Polya tétel II

  maximum elv, Dirichlet elv, Thomson elv

  Martingálok, harmonikus függvények és mértékek

  ellenállás és menekülési valószínűség

  az ingázási idő

  Wald azonosság I,II.

  Bolyongás véletlen közegben, Sinaj bolyongás

  Ray-Knight elmélet

  bolyongás fraktális gráfokon

  Green függvény

  kilépési idő, Einstein reláció

  izoperimetrikus és egyéb egyenlőtlenségek

  stabilitás, konvergencia

  átmenet valószínűségek becslése I

  átmenet valószínűségek becslése II

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: házifeladatok beadása

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  nincs

  12. Konzultációs lehetőségek

  heti egy meghatározott időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Peter G. Doyle, Snell. J. Laurie, Random Walks and Electrical Networks (Carus Mathematical Monographs, No 22)

  Random Walks on Infinite Graphs and Groups (Cambridge Tracts in Mathematics)

  Saját jegyzet

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Telcs András

  Egy. doc.

  SZIT