Hálózatok születése és bukása

A tantárgy angol neve: The Birth and Vanishing of Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Informatikai tudományok

doktori iskola

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAD100   4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr Telcs András

Egy. doc.

SZIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínúségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód - Cím -

7. A tantárgy célkitűzése

Az informatikus egyre többet foglalkozik azzal a hálózattal, amin az informatikai eszközök és felhasználók egymással kommunikálnak. Gyorsan, torlódásokat, adatvesztést kerülve kell az információt továbbítani egy olyan hálózaton amit nem mi terveztünk, csak úgy kialakult. Ez a feladat az Internet esetében, a drótnélküli és mobil hálózatokon éppúgy mint az ad-hock és érzékelőhálózatok esetében. A hálózat vizsgálatának számos szintje közül a tárgy a hálózat mint gráf, mint véletlen, fejlődő, vagy széteső gráf tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozik. A tárgy középpontjában a véletlen folyamat során fejlődő gráf és tulajdonságai, topológiája, üzenetközvetítésre alkalmassága áll.

8. A tantárgy részletes tematikája

1 Véletlen gráfok, bevezetés, modellek

2 Erdős-Rényi gráf kis részgáfok

3 Erdős-Rényi gráf az óriás komponens

  1. Erdős-Rényi gráf összefüggőség
  2. Fejlődő hálózatok, Internet
  3. A hatványfüggvény lecsengés
  4. Kicsi a világ gráf és variánsai
  5. Centralitás, egyéb mérőszámok
  6. Elágazó fák, egzakt eredmények
  7. Ad-hock, szenzor és drót-nélküli hálózatok
  8. Ad-hock hálózatok, optimális utak
  9. Optimalizálás energia megtakarításra lefedettségre
  10. A hálózat szétesése, kritikus értékek, perkoláció
  11. Információ terjedés, bolyongás véletlen gráfokon
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

4 óra előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: óralátogatás, aktív elemző részvétel, önálló előadás tartása majd ennek alapján írásos összefoglaló készítése a tárgykörben. Ezek aláírás feltételei, a dolgozat értékelése 30% a jegyben.

b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga, 70% a jegyben.

  1. Elővizsga: - van
11. Pótlási lehetőségek

az előadást csak a szorgalmi időszakban lehet megtartani.

12. Konzultációs lehetőségek

egyeztetés alapján hetente egy alkalom.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Barabási LA, Behálózva, Magyar Könyvklub, 2003

Rényi A., Selected Papers, Akadémia Kiadó, 1976

Bollobás, B. Random Graphs. London: Academic Press, 1985.

Spencer J., The strange logic of random graphs, Springer,2001

Janson, S.; uczak, T.; and Rucinski, A. Random Graphs. New York: Wiley, 2000.

Feldolgozásra ajánlott cikkek

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

30

Felkészülés zárthelyire

0

Házi feladat elkészítése

30

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

30

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Telcs András

Egy. Doc.

SZIT