Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok születése és bukása

  A tantárgy angol neve: The Birth and Vanishing of Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatikai tudományok

  doktori iskola

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD100   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Telcs András

  Egy. doc.

  SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínúségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód - Cím -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikus egyre többet foglalkozik azzal a hálózattal, amin az informatikai eszközök és felhasználók egymással kommunikálnak. Gyorsan, torlódásokat, adatvesztést kerülve kell az információt továbbítani egy olyan hálózaton amit nem mi terveztünk, csak úgy kialakult. Ez a feladat az Internet esetében, a drótnélküli és mobil hálózatokon éppúgy mint az ad-hock és érzékelőhálózatok esetében. A hálózat vizsgálatának számos szintje közül a tárgy a hálózat mint gráf, mint véletlen, fejlődő, vagy széteső gráf tulajdonságainak vizsgálatával foglalkozik. A tárgy középpontjában a véletlen folyamat során fejlődő gráf és tulajdonságai, topológiája, üzenetközvetítésre alkalmassága áll.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1 Véletlen gráfok, bevezetés, modellek

  2 Erdős-Rényi gráf kis részgáfok

  3 Erdős-Rényi gráf az óriás komponens

  1. Erdős-Rényi gráf összefüggőség
  2. Fejlődő hálózatok, Internet
  3. A hatványfüggvény lecsengés
  4. Kicsi a világ gráf és variánsai
  5. Centralitás, egyéb mérőszámok
  6. Elágazó fák, egzakt eredmények
  7. Ad-hock, szenzor és drót-nélküli hálózatok
  8. Ad-hock hálózatok, optimális utak
  9. Optimalizálás energia megtakarításra lefedettségre
  10. A hálózat szétesése, kritikus értékek, perkoláció
  11. Információ terjedés, bolyongás véletlen gráfokon
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  4 óra előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: óralátogatás, aktív elemző részvétel, önálló előadás tartása majd ennek alapján írásos összefoglaló készítése a tárgykörben. Ezek aláírás feltételei, a dolgozat értékelése 30% a jegyben.

  b. A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga, 70% a jegyben.

  1. Elővizsga: - van
  11. Pótlási lehetőségek

  az előadást csak a szorgalmi időszakban lehet megtartani.

  12. Konzultációs lehetőségek

  egyeztetés alapján hetente egy alkalom.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Barabási LA, Behálózva, Magyar Könyvklub, 2003

  Rényi A., Selected Papers, Akadémia Kiadó, 1976

  Bollobás, B. Random Graphs. London: Academic Press, 1985.

  Spencer J., The strange logic of random graphs, Springer,2001

  Janson, S.; uczak, T.; and Rucinski, A. Random Graphs. New York: Wiley, 2000.

  Feldolgozásra ajánlott cikkek

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  30

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  30

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Telcs András

  Egy. Doc.

  SZIT