Többszörös hozzáférésű csatornák

A tantárgy angol neve: Multiple Acces Channels

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAD099   4/0/0/v 5 1/1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Györfi László

Egyetemi tanár

SZIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tárgy minden szükséges alapot tárgyal.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy a többszörös hozzáférésű csatornák kódolásának és analízisének fő módszereit mutatja be.

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy fő problémája a kódosztás, azaz hogyan oszthatunk ki kódokat egy nagyméretű felhasználói populációnak akkor, amikor egy időpontban annak csak egy kis része aktív, azaz van küldendő üzenete, és azt egy közösen használt, többszörös hozzáférésű csatornán akarják továbbítani. A többszörös hozzáférésű csatornára a legfontosabb példák a mobil ad-hoc hálózatok, mégpedig a mobil készüléktől a bázisállomásig irány. A közös dekódolónak a feladatai: az aktív részhalmaz detektálása és az üzenetek dekódolása. Különböző csatornamodellek esetén a fő kérdés, hogy mekkora a minimális kódszóhossz, és hogyan lehet hatékony kódokat konstruálni. A vizsgált csatornák: OR, ADDER, ütközéses (visszacsatolással és visszacsatolás nélkül), euklidészi, stb.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: -
11. Pótlási lehetőségek

-

12. Konzultációs lehetőségek

-

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadáshoz angol nyelvű jegyzet készül.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

:

Kontakt óra

60

Félévközi készülés órákra

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

..

Vizsgafelkészülés

90

Összesen

150

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Györfi László

Egyetemi tanár

SZIT