Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Többszörös hozzáférésű csatornák

  A tantárgy angol neve: Multiple Acces Channels

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD099   4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Györfi László

  Egyetemi tanár

  SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgy minden szükséges alapot tárgyal.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  nincs

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a többszörös hozzáférésű csatornák kódolásának és analízisének fő módszereit mutatja be.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy fő problémája a kódosztás, azaz hogyan oszthatunk ki kódokat egy nagyméretű felhasználói populációnak akkor, amikor egy időpontban annak csak egy kis része aktív, azaz van küldendő üzenete, és azt egy közösen használt, többszörös hozzáférésű csatornán akarják továbbítani. A többszörös hozzáférésű csatornára a legfontosabb példák a mobil ad-hoc hálózatok, mégpedig a mobil készüléktől a bázisállomásig irány. A közös dekódolónak a feladatai: az aktív részhalmaz detektálása és az üzenetek dekódolása. Különböző csatornamodellek esetén a fő kérdés, hogy mekkora a minimális kódszóhossz, és hogyan lehet hatékony kódokat konstruálni. A vizsgált csatornák: OR, ADDER, ütközéses (visszacsatolással és visszacsatolás nélkül), euklidészi, stb.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium): előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  1. Elővizsga: -
  11. Pótlási lehetőségek

  -

  12. Konzultációs lehetőségek

  -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadáshoz angol nyelvű jegyzet készül.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  90

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Györfi László

  Egyetemi tanár

  SZIT