Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Válogatott fejezetek az adatbázisok elméletéből

  A tantárgy angol neve: Selected Topics from the Theory of Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD081   2/0/0/v 3 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sali Attila

  Egy. adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Bevezetés a számításelméletbe, algoritmus elmélet, adatbázisok alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez szükséges az Adatbázisok (bmevima3232) c. tárgy teljesítése

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az adatbázisok elméleti megalapozása legújabb eredményeinek és problémáinak ismertetése

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Függőségek (funkcionális, join, többertékű) axiomatizálhatósága,

  következtetesek. A Chase algoritmus. Datalog: modell elméleti,

  fixpont illetve bizonyitas elméleti megközelites. Datalog negációval:

  straták, illetve a "well-founded" értelmezes. Rekurzió lekérdezési nyelvekben. Lekérdezési

  nyelvek kifejezőképességének hierarchiaja. Nem teljes informació kezelése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: órákra bejárás

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga:

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  S. Abiteboul, R. Hull, Victor Vianu: Foundations of Databases

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sali Attila

  Egyetemi adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vimad081.rtf