Kombinatorikus problémák relációs adatbázis-modellekben

A tantárgy angol neve: Combinatorial Problems in Relational Databases

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAD078 ősz 2/0/0/v 3 1./1
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sali Attila

egyetemi adjunktus

Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Véges matematika, lineáris algebra.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Bevezetés a számításelméletbe I - II.

Adatbázisok

7. A tantárgy célkitűzése

A relációs adatbázis modellek elméleti kérdéseinek tárgyalása, különös tekintettel a legújabb kutatási eredményekre és irányokra.

8. A tantárgy részletes tematikája

A relációs adatmodell áttekintése. Funkcionális függőségek bevezetése, ezek kombinatorikus karakterizációja, Armstrong-elmélet. Lezárások és függőségek ekvivalenciája, lezárások reprezentációja függőségekkel. Minimális reprezentácók, kapcsolódó extremális kombinatorikai kérdések. Funkcionális függőségek általánosításai, elágazó függőségek.Ezek karakterizációja. Reprezentációk létezése, minimális reprezentációk. A tárgyalt anyag nagy része a legújabb kutatások eredményeit tartalmazza, sok új, még megoldatlan problémát is felvetünk.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: -

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A szakirodalomban megjelent cikkek.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Sali Attila

egyetemi adjunktus

Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék

vimaD003.rtf