Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kombinatorikus problémák relációs adatbázis-modellekben

  A tantárgy angol neve: Combinatorial Problems in Relational Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD078 ősz 2/0/0/v 3 1./1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sali Attila

  egyetemi adjunktus

  Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Véges matematika, lineáris algebra.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Bevezetés a számításelméletbe I - II.

  Adatbázisok

  7. A tantárgy célkitűzése

  A relációs adatbázis modellek elméleti kérdéseinek tárgyalása, különös tekintettel a legújabb kutatási eredményekre és irányokra.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A relációs adatmodell áttekintése. Funkcionális függőségek bevezetése, ezek kombinatorikus karakterizációja, Armstrong-elmélet. Lezárások és függőségek ekvivalenciája, lezárások reprezentációja függőségekkel. Minimális reprezentácók, kapcsolódó extremális kombinatorikai kérdések. Funkcionális függőségek általánosításai, elágazó függőségek.Ezek karakterizációja. Reprezentációk létezése, minimális reprezentációk. A tárgyalt anyag nagy része a legújabb kutatások eredményeit tartalmazza, sok új, még megoldatlan problémát is felvetünk.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A szakirodalomban megjelent cikkek.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sali Attila

  egyetemi adjunktus

  Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék

  vimaD003.rtf