Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szimmetrikus struktúrák a kombinatorikában

  A tantárgy angol neve: Symmetrical Structures in Combinatorics

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD077 ősz 2/0/0/v 3 1./1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sziklai Péter

  egyetemi adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lineáris algebra, véges matematika (kombinatorika)

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Olyan kombinatorikus struktúrákat vizsgálunk, melyek valamilyen szempontból szépek, szabályosak, szimmetrikusak. Olyan vizsgálati módszereket mutatunk be, melyekben az algebrai, geometriai és kombinatorikai technikák izgalmasan ötvöződnek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A szóbanforgó kombinatorikai struktúrák - véges geometriák, blokkrendszerek, erősen reguláris gráfok - attól szimmetrikusak, hogy rendszerint nagy a szimmetria-csoportjuk (automorfizmus-csoportjuk). Ezeknek különböző érdekes részhalmazairól számtalan eredmény született az elmúlt 15 évben, gyakran azonban egészen egyszerű létezési kérdéseket sem tudunk megválaszolni. Ilyen kérdés például, hogy az egyes struktúrákból "mekkorák" léteznek (az ismerteken kívül). A vizsgálati módszerek a kombinatorika, az algebra és a geometria egyes elemeit ötvözik. (A területnek vannak kódolás- és információelméleti, ill. statisztikai alkalmazásai is.)

  Nagyon "élő" tudományterületről van szó, a tananyag jelentős része 5 évnél frissebb eredmény. A tantárgy fő célja "közérthető" bevezetést adni a szimmetrikus struktúrák elméletébe.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: órákon való rendszeres részvétel.

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga: megbeszélés alapján lehetséges

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Karteszi Ferenc: Bevezetés a véges geometriákba

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Sziklai Péter

  egyetemi adjunktus

  Számítástudományi és Infor-mációelméleti Tanszék

  vimaD002.rtf