Információ és algoritmusok

A tantárgy angol neve: Information and Algorithms

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Doktori hallgatóknak

Választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAD064 őszi 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Petz Dénes,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Petz Dénes

egyetemi tanár

TTK Matematikai Analízis Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

lineáris algebra, információelmélet

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Matematika B2 (TE901918) vagy Analízis II. (informatikusoknak) (TE921567)

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

VIMAD030 Kantum-információelmélet

7. A tantárgy célkitűzése

Bevezetést adni az információtárolás, az információtovábbítás és kvantumcomputing legújabb módszereibe és elvi határaiba

8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy célja matematikai bevezetést adni az információtárolás, az információ továbbítás és computing kvantummechanikán alapuló legújabb módszereire és elvi határaiba.

Vázlatos tematika:

1. A kvantummechanika axiómái (állapot, összetett rendszer, mérés)

2. A kvantum állapot által hordozott információ mennyiség (Neumann entrópia, kvantum bit, állapottér)

3. Forráskódolás Shannon és Schumacher szerint, a Neumann entrópia mint kapacitás

4. Teleportálási protokoll, no-kloning tétel

5. A kvantum Fourier-transzformáció

6. Keresési algoritmusok.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: az aláírás feltétele a kiadott feladatok megoldása

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

c. Elővizsga: van

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

1. M. A. Nielsen, I. L. C Chuang: Quantum computation and Quantum Information, Cambridge Universiti, Press, 21.

2. Petz Dénes: Lineáris analízis, Műegyetemi Kiadó, 21.

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Petz Dénes

egyetemi tanár

TTK Matematikai Analízis Tsz.

Dr. Nagy Béla

egyetemi tanár, tanszékvezető