Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információ és algoritmusok

  A tantárgy angol neve: Information and Algorithms

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori hallgatóknak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD064 őszi 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Petz Dénes,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egyetemi tanár

  TTK Matematikai Analízis Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  lineáris algebra, információelmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Matematika B2 (TE901918) vagy Analízis II. (informatikusoknak) (TE921567)

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  VIMAD030 Kantum-információelmélet

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetést adni az információtárolás, az információtovábbítás és kvantumcomputing legújabb módszereibe és elvi határaiba

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy célja matematikai bevezetést adni az információtárolás, az információ továbbítás és computing kvantummechanikán alapuló legújabb módszereire és elvi határaiba.

  Vázlatos tematika:

  1. A kvantummechanika axiómái (állapot, összetett rendszer, mérés)

  2. A kvantum állapot által hordozott információ mennyiség (Neumann entrópia, kvantum bit, állapottér)

  3. Forráskódolás Shannon és Schumacher szerint, a Neumann entrópia mint kapacitás

  4. Teleportálási protokoll, no-kloning tétel

  5. A kvantum Fourier-transzformáció

  6. Keresési algoritmusok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: az aláírás feltétele a kiadott feladatok megoldása

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: van

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1. M. A. Nielsen, I. L. C Chuang: Quantum computation and Quantum Information, Cambridge Universiti, Press, 21.

  2. Petz Dénes: Lineáris analízis, Műegyetemi Kiadó, 21.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Petz Dénes

  egyetemi tanár

  TTK Matematikai Analízis Tsz.

  Dr. Nagy Béla

  egyetemi tanár, tanszékvezető