Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Gráfok és információelmélet

  A tantárgy angol neve: Graphs and Information Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Doktori képzés

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD056 ősz 2/0/0/v 3 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Katona Gyula,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simonyi Gábor

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Gráfelmélet, lineáris algebra, valószínűségszámítás alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A 4. pontban felsorolt területek alapismereteit tárgyaló kurzusok után ajánlott felvenni,.

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím: nincs ilyen

  7. A tantárgy célkitűzése

  Különböző matematikai területek egymásra hatásának bemutatása, különös tekintettel az információelmélet eszköztárának hatékonyságára a gráfelméletben. Ennek keretében a diszkrét matematikai gondolkodás további fejlesztése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A kurzus olyan gráfelméleti eredményeket tárgyal, amelyek valamilyen – olykor egészen laza, máskor szorosabb – kapcsolatba hozhatók az információelmélettel. Egyebek között a következőkről lesz szó:

  • Gráfok Shannon-kapacitása
  • Gráfszorzatok és frakcionális gráfparaméterek
  • A Shannon-kapacitás és a Ramsey számok kapcsolata
  • Lovász-féle theta-függvény
  • Irányított gráfok kapacitása (Sperner-kapacitás)
  • Gráfparaméterek valószínűségi finomításai
  • Gráfcsaládok kapacitása
  • Gráfentrópia és tulajdonságai, kapcsolata perfekt gráfokkal
  • Kahn és Kim gráfentrópián alapuló rendezési algoritmusa
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (heti 2 óra) előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A kurzus anyaga különböző szakkönyvekben, összefoglaló cikkekben szétszórva található meg, ezért elsődleges írott segédanyagként az előadáson írt jegyzet szolgálhat.

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simonyi Gábor

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vimad056.rtf