Kvantum-információelmélet

A tantárgy angol neve: Quantum Information Theory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Választható tárgy doktori hallgatóknak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMAD030 tavaszi 4+0v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Petz Dénes,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Intézet

Dr. Petz Dénes

egyetemi tanár

TTK Matematika Intézet

dr. Morvai Gusztáv

VIK Számitástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

lineáris algebra, információelmélet

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Bevezetést adni az információtárolás, az információtovábbítás és kvantumcomputing legújabb módszereibe és elvi határaiba

8. A tantárgy részletes tematikája

Shannon-féle csatornamodell és kvantum csatorna összehasonlítása. Alapfogalmak: csatornaállapot, megfigyelés, Neumann-entrópia, kölcsönös információ, csatorna kapacitás. Optikai csatornák modellezése, optikai kapuk és kapcsolók. Adattárolás, adattömörítés, kriptográfia.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

a.) A szorgalmi időszakban: kiadott feladatok megoldása

b.) Vizsgadőszakban: szóbeli vizsga

c.) Elővizsga: van

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Az előadók által készített írásos segédanyag

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Petz Dénes

egyetemi tanár

TTK Matematika Intézet

Dr. Győrfi László

egyetemi tanár

VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Dr. Nagy Béla

egyetemi tanár, tanszékvezető