Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kvantum-információelmélet

  A tantárgy angol neve: Quantum Information Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Választható tárgy doktori hallgatóknak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMAD030 tavaszi 4+0v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Petz Dénes,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet

  Dr. Petz Dénes

  egyetemi tanár

  TTK Matematika Intézet

  dr. Morvai Gusztáv

  VIK Számitástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  lineáris algebra, információelmélet

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetést adni az információtárolás, az információtovábbítás és kvantumcomputing legújabb módszereibe és elvi határaiba

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Shannon-féle csatornamodell és kvantum csatorna összehasonlítása. Alapfogalmak: csatornaállapot, megfigyelés, Neumann-entrópia, kölcsönös információ, csatorna kapacitás. Optikai csatornák modellezése, optikai kapuk és kapcsolók. Adattárolás, adattömörítés, kriptográfia.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a.) A szorgalmi időszakban: kiadott feladatok megoldása

  b.) Vizsgadőszakban: szóbeli vizsga

  c.) Elővizsga: van

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Az előadók által készített írásos segédanyag

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Petz Dénes

  egyetemi tanár

  TTK Matematika Intézet

  Dr. Győrfi László

  egyetemi tanár

  VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Dr. Nagy Béla

  egyetemi tanár, tanszékvezető