Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Igazságos játékok a pénzfeldobástól a tőzsdéig

  A tantárgy angol neve: Fair Games from Coin Tossing to Stock Exchange

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA9008 tavasz 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Telcs András

  Docens

  SZIT

     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Általános matematikai alapképzettség, ezen belül erős valószínűségszámítási alapok

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgy felvételéhez szükséges: Valószínűségszámítás, VISZA208

   

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik a tőzsde először egyszerűbb szerencsejátékok természetével ismerkedünk meg. A pénzfeldobás és a lóverseny tanulmányozása segítségével el fogunk jutni a modern portfolió elmélethez és az opciós termékek árazásának Nobel díjjal elismert Black-Scholes elméletéhez. A technikai nehézségek elkerülése érdekében diszkrét martingálelméletet alkalmazunk.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Igazságos szerencsejátékok, martingálok.

  Alapfogalmak, tulajdonságok.

  2.      Ismertetésre kerülő fontosabb fogalmak: részvény, kötvény, váltó.

  Portfolió elmélet, a rizikó fogalma, szisztematikus és specifikus rizikó.

  3.      Hasznossági függvény.

  Portfolió diverzifikáció. Markovitz elmélet, optimális portfolió 1Bond+Stock, 2Stock, 1Bond N Stock esetén.

  A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM). Feltevések tétel.

  4.      Opciós ügyletek vételre és eladásra.

  Alapfogalmak, arbitrázs.

  Opciók árazása.

  Egylépéses modell, több periódus, a binomiális modell.

  5.      CRR képlet.

  Put-cal paritás.

  Általános piaci modell.

  Önfinanszírozó és megengedett stratégia.

  6.      Feltevés a piacról Arbitrázs tétel.

  Arbitrázs mentes piac alaptétele.

  Az opció racionális ára, annak kiszámítása, egyértelműsége, ha nincs arbitrázs.

  7.      Ekvivalens martingál mérték.

  Martingálok kockázat semleges árazása.

  8.      Az EMM létezése, a binomiális modell, mint martingál.

  CRR => B-S formula.

  A formula paraméterei és értelmezése, mi hogy változtatja az árat.

  9.      Az opció árazása.

  Teljes piacok, martingál reprezentáció, az eszközárazás alaptétele (bizonyítás nélkül).

  10.  Az EMM egyértelműsége.

  11.  Amerikai és általános opciók.

  12.  Optimális megállás.

  13.  Optimális megállás karakterizációja.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi. A zárthelyi. 40%-os teljesítése az aláírás megszerzésének feltétele.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

                    c.      Elővizsga: lehetséges, személyes egyeztetés alapján.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlása a pótlási időszakban lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek

  az oktatóval való egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jegyzet

  Száz János, Tőzsdei opciók vételre és eladásra,Tanszék Kft. Budapest, 1999

  Eliot, R.J., Kopp, P.E., A pénzpiacok Matematikája, Typotex 2000

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  56

  Félévközi készülés órákra

  12

  Felkészülés zárthelyire

      22

  Házi feladat elkészítése

   

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

   

  ..

   

  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr Telcs András

  docens

  SZIT

  vima9008.rtf