Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatbányászat laboratórium

  A tantárgy angol neve: Data Mining Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 11.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Üzleti Informatika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA5309   2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Bodon Ferenc tudományos segédmunkatárs SZIT

  Buza Krisztián Antal óraadó SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Algoritmusok elmélete, gráfelmélet, adatbányászati alapfogalmak
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy az adatbányászat és pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó labortárgy. Célja az előadáson elhangzottak elmélyítése gyakorlati alkalmazások során, a hallgatók felkészítése arra, hogy képesek legyenek adatbányászati elemzéseket végezni különböző területeken (kereskedelem, pénzügy, marketing, orvosi adatbányászat...). Ennek érdekében az órák során a legfontosabb adatbányászati technikák (gyakori elemhalmazok keresése, asszociációs szabályok keresése, klaszterezés, osztályozás) kerülnek bemutatásra egy, a gyakorlatban széles körben elterjedt adatbányászati szoftver segítségével. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      WEKA adatbányászati szoftver bemutatása

  2.      Gyakori elemhalmaz keresés, asszociációs szabály keresés, eredmények interpretációja, asszociációs szabálykeresés buktatói 

  3.      Klaszterezés, osztályozás, különböző algoritmusok összehasonlítása, kisházi feladatok kiadása

  4.      Kisházi feladatok ellenőrzése

  5.      Nagyfeladatok megbeszélése, kiadása

  6.      Nagyfeladatok ellenőrzése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) labor
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: kisházi feladat, nagyfeladat megoldása

  b. A vizsgaidőszakban: -

  c.       Elővizsga: -

  11. Pótlási lehetőségek nincs
  12. Konzultációs lehetőségek folyamatosan a laborfoglalkozások során, továbbá egyedi igény szerint az óraadókkal egyeztetve
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Bodon Ferenc: Adatbányászati algoritmusok

  Abonyi János: Adatbányászat - A hatékonyság eszköze

  Iványi Antal: Informatikai algoritmusok 2.

  Ian H. Witten and Eibe Frank (2005): Data Mining: Practical machine learning tools and techniques, 2nd Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, 2005.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Bodon Ferenc tudományos segédmunkatárs SZIT

  Buza Krisztián Antal óraadó SZIT