Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 5.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki informatika szak

Üzleti informatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA5221 9. 6/0/0/f 8  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
4. A tantárgy előadója Dr. Györfi László
7. A tantárgy célkitűzése Az Üzleti informatika szakirányhoz kapcsolódóan komplex mérnöki feladat megoldása egyéni vagy kiscsoportos formában oktatói konzultációval.
8. A tantárgy részletes tematikája Témakiírások szerint.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Félévi írásos beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján. Eredményeikről kb. 15 perces kiselőadáson be kell számolniuk a tárgyfelelős által megadott időpontban.

Az érdemjegyet a végzett munka és a leadott beszámoló alapján a témavezető  oktató állapítja meg.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető által megadott, a feladathoz kapcsolódó irodalom.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra fele fix konzultáció, betanítás42
Eseti konzultáció42
Irodalomtanulmányozás36
Saját önálló munka100
Záró dolgozat elkészítése20
Összesen240
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Györfi László, egyetemi tanár, akadémikus