Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 5.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki informatika szak

  Üzleti informatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA5221 9. 6/0/0/f 8  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója Dr. Györfi László
  7. A tantárgy célkitűzése Az Üzleti informatika szakirányhoz kapcsolódóan komplex mérnöki feladat megoldása egyéni vagy kiscsoportos formában oktatói konzultációval.
  8. A tantárgy részletes tematikája Témakiírások szerint.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban:

  A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Félévi írásos beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján. Eredményeikről kb. 15 perces kiselőadáson be kell számolniuk a tárgyfelelős által megadott időpontban.

  Az érdemjegyet a végzett munka és a leadott beszámoló alapján a témavezető  oktató állapítja meg.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető által megadott, a feladathoz kapcsolódó irodalom.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra fele fix konzultáció, betanítás42
  Eseti konzultáció42
  Irodalomtanulmányozás36
  Saját önálló munka100
  Záró dolgozat elkészítése20
  Összesen240
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Györfi László, egyetemi tanár, akadémikus