Folyamatstatisztika laboratórium

A tantárgy angol neve: Process Statistics Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA4396 1 0/0/2/v 3 1/2
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Varga Katalin

Egyetemi tanársegéd

SZIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, Üzleti statisztika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

7. A tantárgy célkitűzése

Pénzügyi ismeretek elmélyitése feladatok segitségével, tőzsdei idősorok elemzése statisztikai programcsomag segitségével.

8. A tantárgy részletes tematikája

Számitógépes laboratórium keretében a pénzügyi, tőzsdei folyamatok statisztikai tulajdonságainak vizsgálata.

Valós idősorok elemzése statisztikai programcsomag használatával, többféle modell megismerése és illesztése a vizsgált adatsorra.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Heti 2 óra laboratórium.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A laboratórium ideje alatt a kitűzött feladatok elvégzése.

b. A vizsgaidőszakban: Nincs.

  1. Elővizsga: Nincs.
11. Pótlási lehetőségek

A kitűzött feladatok beadása.

12. Konzultációs lehetőségek

Fogadóóra ideje alatt.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Száz János: Tőzsdei opciók, Malkiel: Bolyongás a Wall Streeten, Franke-Hardle-Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmarkte

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

(a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

Kontakt óra

28

Félévközi készülés órákra

28

Felkészülés zárthelyire

Házi feladat elkészítése

Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

34

..

Vizsgafelkészülés

Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Varga Katalin

Egyetemi tanársegéd

SZIT

vima4396.rtf