Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Folyamatstatisztika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Process Statistics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA4396 1 0/0/2/v 3 1/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Varga Katalin

  Egyetemi tanársegéd

  SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, Üzleti statisztika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  7. A tantárgy célkitűzése

  Pénzügyi ismeretek elmélyitése feladatok segitségével, tőzsdei idősorok elemzése statisztikai programcsomag segitségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számitógépes laboratórium keretében a pénzügyi, tőzsdei folyamatok statisztikai tulajdonságainak vizsgálata.

  Valós idősorok elemzése statisztikai programcsomag használatával, többféle modell megismerése és illesztése a vizsgált adatsorra.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Heti 2 óra laboratórium.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A laboratórium ideje alatt a kitűzött feladatok elvégzése.

  b. A vizsgaidőszakban: Nincs.

  1. Elővizsga: Nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  A kitűzött feladatok beadása.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Fogadóóra ideje alatt.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Száz János: Tőzsdei opciók, Malkiel: Bolyongás a Wall Streeten, Franke-Hardle-Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmarkte

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

  Kontakt óra

  28

  Félévközi készülés órákra

  28

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  34

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Varga Katalin

  Egyetemi tanársegéd

  SZIT

  vima4396.rtf