Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 5.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki informatika szak

Üzleti informatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA4360 7. 2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
4. A tantárgy előadója Dr. Györfi László
7. A tantárgy célkitűzése Az Üzleti informatika szakirányhoz kapcsolódóan komplex mérnöki feladat megoldása egyéni vagy kiscsoportos formában oktatói konzultációval
8. A tantárgy részletes tematikája Témakiírások szerint
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Önálló munka, feladategyeztetés, konzultációk, beszámolók.
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

A kiadott feladat megoldása a témavezető oktatóval egyeztetett munkaterv szerint. Félévi írásos beszámoló beadása legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján. Eredményeikről kb. 15 perces kiselőadáson be kell számolniuk a tárgyfelelős által megadott időpontban.

Az érdemjegyet a végzett munka és a leadott beszámoló alapján a témavezető oktató állapítja meg.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezető által megadott, a feladathoz kapcsolódó irodalom.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra fele fix konzultáció, betanítás11
Eseti konzultáció10
Irodalomtanulmányozás9
Saját önálló munka25
Záró dolgozat elkészítése5
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Györfi László, egyetemi tanár, akadémikus

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék