Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Statisztika laboratórium

  A tantárgy angol neve: Statistics Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. december 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Üzleti Informatika Szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA4346 7. 2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Telcs András,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Varga Katalin

  Egyetemi adjunktus

  SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószinűségszámitás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nics
  7. A tantárgy célkitűzése

  A statisztika tárgy ismereteinek az SPSS programcsomag segitségével történő elmélyitése, a  gyakorlati alkalmazások megismertetése.

    
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. paraméteres próbák 1,
  2. paraméteres próbák 2,
  3. nem-paraméteres próbák,
  4. variancia analízis
  5. regresszió analízis,
  6. többváltozós regresszió,
  7. főkomponens és faktor analízis,
  8. idősorok.
  9. klaszter-analízis.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratórium
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: a számitógépes gyakorlat látogatása,

  b.       félévvégi beszámoló a szorgalmi időszak utolsó hetében

  11. Pótlási lehetőségek nincs
  12. Konzultációs lehetőségek

  a labor alatt folyamatosan illetve egyéni egyéni egyeztetés alapján

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ketskeméti L.-Izsó L.Bevezetés az SPSS programrendszerbe, ELTE Eötvös Kiadó, 2005

  Telcs András, Statisztika Jegyzet az Üzelti  Informatika szakirány számára, kézirat, pdf

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra30
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr Varga Katalin

  Egyetemi adjunktus

  SZIT