Üzleti döntések statisztikai modelljei

A tantárgy angol neve: Statistical Models of Business Decisions

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA4345 4. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Telcs András

egy. Docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Valószínűségszámítás, Analízis II.

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy a vezetői döntésekhez szükséges statisztikai modellek széles körét mutatja be. Ismerteti a piackutatás, fogyasztói viselkedés vizsgálat alapvető eszközeit, az információ-hiányos helyzetben meghozandó döntéseknél alkalmazható megoldások alapjait.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés a statisztikába
 2. paraméter becslések,
 3. paraméteres próbák 1,
 4. paraméteres próbák 2,
 5. nem-paraméteres próbák,
 6. variancia analízis
 7. regresszió analízis,
 8. többváltozós regresszió,
 9. főkomponens és faktor analízis,
 10. idősorok,
 11. klaszter-analízis,
 12. döntési fák,
 13. Markov láncok,
 14. Véletlen bolyongás

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: A nagy ZH a 7. héten, javító célú pótlás nincs. A ZH eredménye 30% súllyal beszámít a vizsgajegybe.

b. A félév lezárásának módja: aláírás. Az aláírás feltétele, hogy a ZH legalább 40%-os. Korábban szerzett aláírás érvényes. Az aláírás pótlólagos megszerzése szóbeli beszámoló formájában a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

 1. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli
 2. Elővizsga: nincs
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Korpás Attiláné, Általános statisztika II., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997

Ajánlott:

 • Fazekas István Statisztika, KLTE jegyzet
 • Monostori István, Valószínüségszámítás és statisztika, BME jegyzet
 • Vincze István, Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal
 • Aczel, A. Complete Business Statistics, Third Edition, Irwin Book Team, 2001,
 • Anderson, Sweeney, Williams, Statistics of Business and Economics, Fourth Edition, West Publishing,
 • Kerékgyártó Györgyné, Mundruczó György, Sugár András, A statisztikai módszerek és alkalmazásaik a gazdasági és üzleti elemezésekben, Aula
 • Hunyadi László, Mundruczó György, Vita László, Statisztika, Aula
 • Kerékgyártó, Sugár Képletek és táblázatok A statisztikai módszerek és alkalmazásaik a gazdasági és üzleti elemezések c. könyvhöz
 • http://www.netnam.vn/unescocourse/statistics/

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Telcs András

egy. docens

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Vima4345 .doc