Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti döntések statisztikai modelljei

  A tantárgy angol neve: Statistical Models of Business Decisions

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA4345 4. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Telcs András

  egy. Docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Valószínűségszámítás, Analízis II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy a vezetői döntésekhez szükséges statisztikai modellek széles körét mutatja be. Ismerteti a piackutatás, fogyasztói viselkedés vizsgálat alapvető eszközeit, az információ-hiányos helyzetben meghozandó döntéseknél alkalmazható megoldások alapjait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés a statisztikába
  2. paraméter becslések,
  3. paraméteres próbák 1,
  4. paraméteres próbák 2,
  5. nem-paraméteres próbák,
  6. variancia analízis
  7. regresszió analízis,
  8. többváltozós regresszió,
  9. főkomponens és faktor analízis,
  10. idősorok,
  11. klaszter-analízis,
  12. döntési fák,
  13. Markov láncok,
  14. Véletlen bolyongás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A nagy ZH a 7. héten, javító célú pótlás nincs. A ZH eredménye 30% súllyal beszámít a vizsgajegybe.

  b. A félév lezárásának módja: aláírás. Az aláírás feltétele, hogy a ZH legalább 40%-os. Korábban szerzett aláírás érvényes. Az aláírás pótlólagos megszerzése szóbeli beszámoló formájában a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

  1. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli
  2. Elővizsga: nincs
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Korpás Attiláné, Általános statisztika II., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997

  Ajánlott:

  • Fazekas István Statisztika, KLTE jegyzet
  • Monostori István, Valószínüségszámítás és statisztika, BME jegyzet
  • Vincze István, Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal
  • Aczel, A. Complete Business Statistics, Third Edition, Irwin Book Team, 2001,
  • Anderson, Sweeney, Williams, Statistics of Business and Economics, Fourth Edition, West Publishing,
  • Kerékgyártó Györgyné, Mundruczó György, Sugár András, A statisztikai módszerek és alkalmazásaik a gazdasági és üzleti elemezésekben, Aula
  • Hunyadi László, Mundruczó György, Vita László, Statisztika, Aula
  • Kerékgyártó, Sugár Képletek és táblázatok A statisztikai módszerek és alkalmazásaik a gazdasági és üzleti elemezések c. könyvhöz
  • http://www.netnam.vn/unescocourse/statistics/

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Telcs András

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  Vima4345 .doc