Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Theorie der Algorithmen

  A tantárgy angol neve: Theory of Algorithms (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. november 27.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki informatika

  2.

  Tantárgy kódjaSzemeszterKövetelményKreditNyelvTárgyfélév
   VIMA22074.3+1+0v5magyar1/1
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA2607   3/1/0/v 5  
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Friedl KatalinEgy. DocensSzámítástudományi és Információelméleti Tanszék
   Dr. Recski András Egy.tanár Számítástudományi és Információelméleti Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Diszkrét matematika elemei, alapvetõ programozási ismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  BSZ II. kredit

  Programozás alapjai     I. kredit

  7. A tantárgy célkitűzése Az algoritmusok tervezésével, elemzésével kapcsolatos alapvetõ módszerek, készségek elsajátítása. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Turing gépek (TG): definíció; egyszerû példák; idõ- és tárkorlátos TG; univerzális TG; többszalagos TG szimulációja 1 szalagossal, TG-k konstrukciója.            

  A kiszámíthatóság elméletének alapjai: Rekurzíve felsorolható és rekurzív nyelvek, parciális rekurzív és rekurzív függvények, kapcsolatuk egymással; R a RE és coRE osztályok metszete; RE-n kívüli nyelvek létezése; a megállási feladat eldönthetetlensége, nyelv-tulajdonságok eldönthetetlensége; Hilbert 10. problémája; dominóprobléma; Post feladat; Church-Turing tézis.            

  A RAM gép: definíció; logaritmikus költség és uniform költség            

  RAM-TG és TG-RAM szimulációk.           

  Kolgomorov bonyolultság: invariancia tétel: összenyomhatatlan szavak létezése, alkalmazások; a Kolgomorov bonyolultság kiszámíthatatlansága.           

  Nevezetes bonyolultsági osztályok: idõ és tár kapcsolata; lineáris idõ, P, FP, PSPACE, EXPTIME példákkal.          

     Az NP nyelvosztály: Nemdeterminisztikus Turing gépek (NTG); NP definíciója NTG-vel illetve tanúkkal; példák NP-beli nyelvekre (gráftulajdonságok: összefüggõség, színezhetõség, független ponthalmazok, Hamilton-kör stb.; lieáris egyenlõtlenség-rendszerek, összetett illetve prímszámok); jó karakterizáció (NP és coNP metszete), Pratt, Kuratowski.             NP-teljesség: Karp redukció, NP-teljesség, Cook-Levin tétel; nevezetes NP-teljes nyelvek (3-SAT, 3-színezés, független ponthalmaz, 3DM, hátizsák probléma, ládapakolás stb.).                       

  Algoritmus-tervezési technikák: mohó módszer (pl. minimális költségû feszítõfa), oszd meg és uralkodj, dinamikus programozás (pl. hátizsák), korlátozás és elágazás (pl. maximális független ponthalmaz gráfban), közelítõ módszerek (pl. ládapakolási heurisztikák).           

   Adatrendezési módszerek: rendezés összehasonlításokkal (beszúrásos, összefésülõ, gyorsrendezés); kupac fogalma, kupacos rendezés; kulcsmanipulációs rendezések (láda- és radixrendezés); külsõ tárak tartalmának rendezése.            Alapvetõ adatszerkezetek: tömb, lista, verem, sor; keresõ fák (bináris keresõfák, 2-3 fák, B-fák, AVL fák, szófák); hashelés (cél, alkalmazhatóság, kezelendõ problémák), ütközések feloldása (láncolás, nyitott címzés), jó hash-függvények; szekvenciális keresés. Információ tömörítés.           

  Alapvetõ gráf-algoritmusok: gráfok tárolására szolgáló adatszerkezetek; legrövidebb utak keresése (Dijkstra, Floyd, Warshall módszerei); mélységi keresés és aklkalmazásai (DAG tulajdonság tesztelése, erõs komponensek); topologikus rendezés; szélességi keresés; minimális költségû feszítõfa keresése (piros-kék algoritmus, Boruvka, Prim és Kruskal módszerei); az UNIÓ-HOLVAN adatszerkezet; maximális párosítás kétrészes gráfokban, folyamok hálózatokban.             Alapvetõ aritmetikai algoritmusok: euklideszi algoritmus, gyors hatványozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Elõadás, gyakorlat
  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban:

  - a félév lezárásának módja: aláírás

  - a félév lezárásához szükséges követelmény: sikeres zárthelyi

  b.       A vizsgaidőszakban:

  - írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek 1 pótzárthelyi lehetőséget biztosítunk
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tankönyv: Ivanyos, Rónyai, Szabó: Algoritmusok, Typotex Kiadó, 1998

   

  Az anyaghoz részben használható további szakkönyvek:

   Cormen Leiserson, Rivest: Algoritmusok, Mûszaki Könyvkiadó, 1997

  Feladatgyûjtemény elérhetõ: http://www.cs.bme.hu/~friedl/alg

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 35
  Felkészülés zárthelyire 10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 49
  Összesen 150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Friedl Katalinegy. docensSzámítástudományi és Információelméleti Tanszék