Massenbedienung

A tantárgy angol neve: Queuing Theory (In German)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA2605 4. 4/0/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Győrffy Judit

egy. adjunktus

TTK Mat. Int. Sztochasztika tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Analízis, Valószínüségszámítás.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMA2512" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Valószínüségszámítás, kredit

7. A tantárgy célkitűzése

A sztochasztikus folyamatok alapvető fogalmainak, törvényszerűségeinek, a modellalkotás alapjainak és a tömegkiszolgálási alkalmazásainak a megismerése.

8. A tantárgy részletes tematikája

Markov lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás. Irreducibilitás, aperiódikusság.

Véges állapotú Markov láncok stabilitása. Visszatérőség. Végtelen állapotú Markov láncok stabilitása. Egy tömegkiszolgálási modell stabilitása. Ergodicitás, várható érték, késleltetés. Csomagkoncentrátorok. Véletlen hozzáférés. Pontfolyamat, Poisson folyamat. Poisson folyamat generálása. Feltételek Poisson folyamatra. Folytonos idejű Markov láncok. Születési és halálozási folyamatok. Erlang eloszlás. Veszteséges kiszolgálás. M/M/1. M/G/1. G/M/1.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

ZH a 9. héten. Javító célú pót-ZH nincs. Az aláírás feltétele a ZH megírása 40 %-osan. Az aláírás pótlólagos megszerzése szóbeli beszámoló formájában a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli. A vizsga eredményébe 30% súllyal szerepel a ZH eredménye.

c. Elővizsga: nincs

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Györfi László, Páli István "Tömegkiszolgálás informatikai rendszereken" Jegyzet 1996

Prékopa András "Valószínűségelmélet", Műszaki Könyvkiadó, 1962

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Györfi László

egy. tanár

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

vima2605.rtf