Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Massenbedienung

  A tantárgy angol neve: Queuing Theory (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA2605 4. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Győrffy Judit

  egy. adjunktus

  TTK Mat. Int. Sztochasztika tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Analízis, Valószínüségszámítás.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2512" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Valószínüségszámítás, kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A sztochasztikus folyamatok alapvető fogalmainak, törvényszerűségeinek, a modellalkotás alapjainak és a tömegkiszolgálási alkalmazásainak a megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Markov lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás. Irreducibilitás, aperiódikusság.

  Véges állapotú Markov láncok stabilitása. Visszatérőség. Végtelen állapotú Markov láncok stabilitása. Egy tömegkiszolgálási modell stabilitása. Ergodicitás, várható érték, késleltetés. Csomagkoncentrátorok. Véletlen hozzáférés. Pontfolyamat, Poisson folyamat. Poisson folyamat generálása. Feltételek Poisson folyamatra. Folytonos idejű Markov láncok. Születési és halálozási folyamatok. Erlang eloszlás. Veszteséges kiszolgálás. M/M/1. M/G/1. G/M/1.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  ZH a 9. héten. Javító célú pót-ZH nincs. Az aláírás feltétele a ZH megírása 40 %-osan. Az aláírás pótlólagos megszerzése szóbeli beszámoló formájában a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli. A vizsga eredményébe 30% súllyal szerepel a ZH eredménye.

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Györfi László, Páli István "Tömegkiszolgálás informatikai rendszereken" Jegyzet 1996

  Prékopa András "Valószínűségelmélet", Műszaki Könyvkiadó, 1962

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vima2605.rtf