Einführung in die theoretische Informatik II.

A tantárgy angol neve: Introduction to the Theory of Computing II. (In German)

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA2603 2. 2/2/0/v 5 2/2
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Recski András

egyetemi tanár

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Einführung in die theoretische Informatik I. című tárgy anyaga.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIMA1602" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Einführung in die theoretische Informatik I.

7. A tantárgy célkitűzése

Az informatikusmérnöki tanulmányokhoz szükséges legfontosabb diszkrét matematikai

ismeretek elsajátítása, szemléletmódjának kialakítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Gráfelmélet. Absztrakt algebra. Számelmélet.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

A szemeszter folyamán két zárthelyit iratunk. Ezek mindegyike külön külön legalább elégséges kell legyen.

A zárthelyik általában 8 db 10 pontos példából állnak. Az elégségeshez legalább 32 pont kell.

A zárthelyik pótlására az előadás-időszak utolsó hetében lehetőséget adunk. Aki az aláírást pótzárhelyi írásával sem tudta megszerezni, az első két vizsgaalkalommal különeljárással megszerezheti.

b. A vizsgaidőszakban:

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli általában 8 db 10 pontos példából áll.

Sikeres teljesítéséhez legalább 32 pont kell. Akinek az írásbeli rész nem sikerült, az nem szóbelizhet. Akinek az írásbeli vizsgája sikerült, de a szóbeli vizsgán megbukik, annak csak a szóbeli vizsgát kell megismételnie. A vizsgajegyet az alábbi három részeredmény alapján adjuk: (1) vizsgaírásbeli, (2) vizsgaszóbeli, (3) évközi munka, amely a zárthelyik eredményét is tartalmazza.

A kreditpontok megszerzésének egyetlen feltétele az aláírás megszerzése után a vizsga legalább elégséges letétele.

c. Elővizsga:

Kérésre elővizsga-lehetőséget is biztosítunk az előadás-időszak utolsó hetében. Az ezen való részvétel feltétele az aláírás megléte.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Katona Y. Gyula - Recski András - Szabó Csaba: Gráfelmélet, algoritmuselmélet és algebra

Házi sokszorosítás

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Recski András

egy.tanár, tsz.vez.

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

vima2603.rtf