Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Einführung in die theoretische Informatik II.

  A tantárgy angol neve: Introduction to the Theory of Computing II. (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA2603 2. 2/2/0/v 5 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Recski András

  egyetemi tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Einführung in die theoretische Informatik I. című tárgy anyaga.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA1602" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Einführung in die theoretische Informatik I.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az informatikusmérnöki tanulmányokhoz szükséges legfontosabb diszkrét matematikai

  ismeretek elsajátítása, szemléletmódjának kialakítása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Gráfelmélet. Absztrakt algebra. Számelmélet.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  A szemeszter folyamán két zárthelyit iratunk. Ezek mindegyike külön külön legalább elégséges kell legyen.

  A zárthelyik általában 8 db 10 pontos példából állnak. Az elégségeshez legalább 32 pont kell.

  A zárthelyik pótlására az előadás-időszak utolsó hetében lehetőséget adunk. Aki az aláírást pótzárhelyi írásával sem tudta megszerezni, az első két vizsgaalkalommal különeljárással megszerezheti.

  b. A vizsgaidőszakban:

  A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli általában 8 db 10 pontos példából áll.

  Sikeres teljesítéséhez legalább 32 pont kell. Akinek az írásbeli rész nem sikerült, az nem szóbelizhet. Akinek az írásbeli vizsgája sikerült, de a szóbeli vizsgán megbukik, annak csak a szóbeli vizsgát kell megismételnie. A vizsgajegyet az alábbi három részeredmény alapján adjuk: (1) vizsgaírásbeli, (2) vizsgaszóbeli, (3) évközi munka, amely a zárthelyik eredményét is tartalmazza.

  A kreditpontok megszerzésének egyetlen feltétele az aláírás megszerzése után a vizsga legalább elégséges letétele.

  c. Elővizsga:

  Kérésre elővizsga-lehetőséget is biztosítunk az előadás-időszak utolsó hetében. Az ezen való részvétel feltétele az aláírás megléte.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Katona Y. Gyula - Recski András - Szabó Csaba: Gráfelmélet, algoritmuselmélet és algebra

  Házi sokszorosítás

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Recski András

  egy.tanár, tsz.vez.

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vima2603.rtf