Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Wahrscheinlichkeitsrechnung

  A tantárgy angol neve: Probability Theory (In German)

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA2512 3. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Győrffy Judit

  egy. adjunktus

  Sztochasztika Tanszék

  Matematika Intézet

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Analízis

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Analízis II., kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A valószínüségszámítás alapvető fogalmainak, törvényszerüségeinek, jellegzetes gondolkodásmódjának és a modellalkotás alapjainak a megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A valószínűségszámítás axiómarendszere. Valószínűségi tételek: Poincare tétel, Boole-egyenlőtlenség, folytonossági tulajdonság. A valószínűség kiszámításának klasszikus és geometriai módszerei.

  Feltételes valószínűség, események függetlensége. A teljes valószínűség tétele, Bayes tétel, szorzási szabály.

  A valószínűségi változó és az eloszlásfüggvény fogalma. Az eloszlásfüggvény tulajdonságai. Diszkrét valószínűségi változók. Valószínűségi változók transzformációi. A várható érték, momentumok, szórásnégyzet.

  Vektor valószínűségi változó, együttes eloszlásfüggvény. A vetületi eloszlásfüggvény. Együttes eloszlás, együttes sűrűségfüggvény. Vektor valószínűségi változó transzformációja. Valószínűségi változók összegének, különbségének eloszlása, a konvolúció. A várható érték vektor. Kovariancia és korrelációs együttható. Feltételes eloszlás, feltételes várható érték. A lineáris regresszió.

  A Markov- és a Csebisev egyenlőtlenségek. Valószínűségi változók sorozatainak konvergenciái. Nagy számok törvényei. A karakterisztikus függvény. Centrális határeloszlás tételek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A nagy ZH a 12. héten, javító célú pótlás nincs. A ZH eredménye 30% súllyal beszámít a vizsgajegybe.

  A félév lezárásának módja: aláírás. Az aláírás feltétele, hogy a ZH legalább 40%-os. Korábban szerzett aláírás érvényes. Az aláírás pótlólagos megszerzése írásbeli vizsga formájában a vizsgaidőszakban lehetséges, 1 alkalommal.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ketskeméty László: Valószínűségszámítás , Műegyetem Kiadó, 1999, j.sz. 55050

  Ajánlott irodalom:

  (1) Rényi Alfréd Valószínűségszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1973

  (2) Prékopa András: Valószínűségelmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972

  (3) Vetier András: Szemléletes mérték- és valószínűségelmélet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991

  (4) W. Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978

  (5) A.N. Kolmogorov: A valószínűségszámítás alapfogalmai, Gondolat, Budapest, 1982

  (6) Paul R. Halmos: Mértékelmélet, Gondolat, Budapest, 1984

  (7) Bognárné-Mogyoródi-Prékopa-Rényi-Szász: Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vima2512.rtf