Algoritmusok elmélete

A tantárgy angol neve: Theory of Algorithms

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Műszaki Informatika Szak

Keresztfélév

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA2207 4. 3/1/0/v 5 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Friedl Katalin,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Szabó Réka

tud. munkatárs

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Diszkrét matematika elemei, alapvető programozási ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
((TárgyEredmény( "BMEVIMA1236" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA110" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2603" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA1206" , "jegy" , _ ) >= 2) ÉS (TárgyEredmény( "BMEVIEE1239" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEEA100" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1226" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMH1506" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIEE1226" , "jegy" , _ ) >= 2)) VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA0174" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA1824" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY (TárgyEredmény( "BMEVIFOF013" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS TárgyEredmény( "BMEVIMAF503" , "jegy" , _ ) >= 2)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Diszkrét matematika I. kredit

Programozás alapjai I, II. kredit

Számítógép labor I, II. kredit

7. A tantárgy célkitűzése

Az algoritmusok tervezésével, elemzésével kapcsolatos alapvető módszerek, készségek elsajátítása.

8. A tantárgy részletes tematikája

Turing gépek (TG): definíció; egyszerű példák; idő- és tárkorlátos TG; univerzális TG; többszalagos TG szimulációja 1 szalagossal, TG-k konstrukciója.

A kiszámíthatóság elméletének alapjai: Rekurzíve felsorolható és rekurzív nyelvek, parciális rekurzív és rekurzív függvények, kapcsolatuk egymással; R a RE és coRE osztályok metszete; RE-n kívüli nyelvek létezése; a megállási feladat eldönthetetlensége, nyelv-tulajdonságok eldönthetetlensége; Hilbert 10. problémája; dominóprobléma; Post feladat; Church-Turing tézis.

A RAM gép: definíció; logaritmikus költség és uniform költség

RAM-TG és TG-RAM szimulációk.

Kolgomorov bonyolultság: invariancia tétel: összenyomhatatlan szavak létezése, alkalmazások; a Kolgomorov bonyolultság kiszámíthatatlansága.

Nevezetes bonyolultsági osztályok: idő és tár kapcsolata; lineáris idő, P, FP, PSPACE, EXPTIME példákkal.

Az NP nyelvosztály: Nemdeterminisztikus Turing gépek (NTG); NP definíciója NTG-vel illetve tanúkkal; példák NP-beli nyelvekre (gráftulajdonságok: összefüggőség, színezhetőség, független ponthalmazok, Hamilton-kör stb.; lieáris egyenlőtlenség-rendszerek, összetett illetve prímszámok); jó karakterizáció (NP és coNP metszete), Pratt, Kuratowski.

NP-teljesség: Karp redukció, NP-teljesség, Cook-Levin tétel; nevezetes NP-teljes nyelvek (3-SAT, 3-színezés, független ponthalmaz, 3DM, hátizsák probléma, ládapakolás stb.).

Randomizált algoritmusok: plinomazonosság tesztelés (Schwartz lemmája); Rabin-Miller prímteszt, véletlen prímszám generálása, a nyilvános kulcsú kriptográfia elemei; az RP és Las Vegas nyelvosztályok.

Algoritmus-tervezési technikák: mohó módszer (pl. minimális költségű feszítőfa), oszd meg és uralkodj, dinamikus programozás (pl. hátizsák), korlátozás és elágazás (pl. maximális független ponthalmaz gráfban), közelítő módszerek (pl. ládapakolási heurisztikák).

Adatrendezési módszerek: rendezés összehasonlításokkal (beszúrásos, összefésülő, gyorsrendezés); kupac fogalma, kupacos rendezés; kulcsmanipulációs rendezések (láda- és radixrendezés); külső tárak tartalmának rendezése.

Alapvető adatszerkezetek: tömb, lista, verem, sor; kereső fák (bináris keresőfák, 2-3 fák, B-fák, AVL fák, szófák); hashelés (cél, alkalmazhatóság, kezelendő problémák), ütközések feloldása (láncolás, nyitott címzés), jó hash-függvények; szekvenciális keresés. Információ tömörítés.

Alapvető gráf-algoritmusok: gráfok tárolására szolgáló adatszerkezetek; legrövidebb utak keresése (Dijkstra, Floyd, Warshall módszerei); mélységi keresés és aklkalmazásai (DAG tulajdonság tesztelése, erős komponensek); topologikus rendezés; szélességi keresés; minimális költségű feszítőfa keresése (piros-kék algoritmus, Boruvka, Prim és Kruskal módszerei); az UNIÓ-HOLVAN adatszerkezet; maximális párosítás kétrészes gráfokban, folyamok hálózatokban.

Alapvető aritmetikai algoritmusok: euklideszi algoritmus, gyors hatványozás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban:

- a félév lezárásának módja: aláírás

- a félév lezárásához szükséges követelmény: sikeres zárthelyi vagy beszámoló a gyak.vezetőnél.

b. A vizsgaidőszakban:

- írásbeli vizsga

c. Elővizsga: Igény esetén biztosítunk lehetőséget.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tankönyv: Ivanyos, Rónyai, Szabó: Algoritmusok, Typotex Kiadó, 1998

Az anyaghoz részben használható további szakkönyvek:

Aho, Hopcroft, Ullman: Számítógép-algoritmusok tervezése és elemzése;

Műszaki Könyvkiadó 1982.

Demetrovics, Denev, Pavlov: A számítástudomány matematikai alapjai;

Tankönyvkiadó 1987.

Lovász: Algoritmusok bonyolultsága; ELTE TTK jegyzet,

Tankönvkiadó 1989.

Knuth: A számítógép-programozás művészete, I-II-III. kötet;

Műszaki Könyvkiadó 1985.

Cormen Leiserson, Rivest: Algoritmusok, Műszaki Könyvkiadó, 1997

Feladatgyűjtemény elérhető: http://www.math.bme.hu/~ig/algel

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Rónyai Lajos

egy. tanár

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

vima2207.doc