Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Tömegkiszolgálás

  A tantárgy angol neve: Queuing Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA2204 4. 4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  Dr. Pintér Márta

  egy. tanár

  egy. adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Analízis, Valószínüségszámítás.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA2203" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2606" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVIMA2512" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901919" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMEVISZA208" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Valószínüségszámítás, kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A sztochasztikus folyamatok alapvető fogalmainak, törvényszerűségeinek, a modellalkotás alapjainak és a tömegkiszolgálási alkalmazásainak a megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Markov-lánc, átmenetvalószínűségek, homogenitás. Irreducibilitás, aperiodikusság. Véges állapotú Markov-láncok stabilitása. Visszatérőség. Végtelen állapotú Markov-láncok stabilitása. Foster-kritérium. Valószínűségi változók konvergencia típusai. Toeplitz-lemma. Gyengén stacionárius folyamat ergodicitása. Stabil Markov-lánc ergodicitása. Késleltetés, Little-formula. Evolúciós egyenlet a sorhosszra. Sorhossz várható értéke. A statisztikus multiplexálás és az időosztás összehasonlítása. Prioritásos csomagkoncentrátor. Egyirányú busz. Evolúciós egyenlet a várakozási időre. Sorhossz stacionárius eloszlásának kiszámítása
  Generátorfüggvény. Várakozási idő stacionárius eloszlásának kiszámítása. Késleltetésmentes csomagküldés zajos csatornán. Stop-and-Wait protokoll. Go-Back-N protokoll. Pontfolyamat, Poisson-folyamat. Poisson-folyamat differenciálegyenletei. Poisson-folyamat generálása a szomszédos pontok távolságával. Véletlen elérés: faalgoritmus. Capetanakis-algoritmus, Gallager-algoritmus. Folytonos idejű Markov-folyamat (rátamátrix). Születési-halálozási folyamatok. Véges állapotú folytonos idejű Markov-láncok stabilitása. Veszteséges kiszolgálás, Erlang-eloszlás. M/M/1 sorhossza, M/M/1 késleltetése, M/G/1 sor, G/M/1 sor,
  G/G/1 sor.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  ZH a 9. héten. Javító célú pót-ZH nincs. Az aláírás feltétele a ZH megírása 40 %-osan. Az aláírás pótlólagos megszerzése szóbeli beszámoló formájában a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli.

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Györfi László, Győri Sándor, Pintér Márta: Tömegkiszolgálás, Műegyetem Kiadó, 2003

  Györfi László, Páli István "Tömegkiszolgálás informatikai rendszereken" Jegyzet 1996

  Prékopa András "Valószínűségelmélet", Műszaki Könyvkiadó, 1962

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vima2204.doc