Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Valószínűségszámítás

  A tantárgy angol neve: Probability Theory

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Műszaki Informatika Szak

  Keresztfélév

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA2203 4. 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ketskeméty László

  egy. adjunktus

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Analízis

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE921567" , "felvétel" , _ ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901918" , "felvétel" , _ ) >0 VAGY TárgyEredmény( "BMETE921567" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE901918" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX05" , "jegy" , _ ) >= 2 VAGY TárgyEredmény( "BMETE90AX05" , "felvétel" , _ ) >0

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Analízis II., kredit

  7. A tantárgy célkitűzése

  A valószínüségszámítás alapvető fogalmainak, törvényszerüségeinek, jellegzetes gondolkodásmódjának és a modellalkotás alapjainak a megismerése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szemléletes mértékelmélet

  Mérték, eloszlás, normált eloszlás, eloszlásfüggvény

  Diszkrét, abszolut folytonos eloszlás

  Nevezetes eloszlások (diszkrét egyenletes, Bernoulli, binomiális, Poisson, geometriai, intervallumon egyenletes, exponenciális, standard normális, Cauchy)

  Várható érték, szórás

  Eloszlástranszformáció

  Valószínüségszámítás

  Valószinüség fogalma, axiómái

  Feltételes valószinüség. Szorzástétel, teljes valószínüség tétele, Bayes tétel. Feltételes eloszlások.

  Események függetlensége

  Valószínüségi változó

  Nevezetes eloszlásokra vezető valószínüségi modellek.

  Valószínüségi változók függetlensége. Konvolúció.

  Peremeloszlások.

  Nagy számok gyenge törvénye. Markov-, Csebisev-, és Bernoulli-egyenlőtlenség.

  Lineáris transzformáció (egy- és többdimenzió)

  Kovarianciamátrix és tulajdonságai

  Többdimenziós normális eloszlás

  Karakterisztikus függvény

  Centrális határeloszlástétel

  Regressziós függvény

  Lineáris regresszió

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A nagy ZH a 9. héten, javító célú pótlás nincs. A ZH eredménye 30% súllyal beszámít a vizsgajegybe.

  A félév lezárásának módja: aláírás. Az aláírás feltétele, hogy a ZH legalább 40%-os. Korábban szerzett aláírás érvényes. Az aláírás pótlólagos megszerzése szóbeli beszámoló formájában a szorgalmi időszak utolsó hetében lehetséges.

  b. A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli

  c. Elővizsga: nincs

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Vetier András "Szemléletes mérték- és valószínüségelmélet", Tankönyvkiadó, Budapest, 1991

  Vetier András "Valószínüségszámítás" , Jegyzet J 5-1360, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Györfi László

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  vima2203.doc