Többváltozós statisztika és idősorelemzés

A tantárgy angol neve: Multivariable Statistics and Time Series Analysis

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Műszaki menedzser szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIMA0193 5 3/0/0/v 4 3/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ketskeméty László

Egyetemi adjunktus

SZIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás, matematikai statisztika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMETE901060" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA2203", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

7. A tantárgy célkitűzése

A hallgatók átfogó képet kapjanak a többváltozós statisztikai és idősorelemzési módszerekről az SPSS programrendszer segítségével.

8. A tantárgy részletes tematikája

Alapfogalmak. Statisztikai próbák. Szórásanalízis. Regresszióanalízis. Faktor- és főkomponensanalízis. Klaszteranalízis. Diszkriminanciaanalízis. Többdimenziós skálázás. Az exponenciális szűrés. ARMA-modellek. Sorbanállás-kiszolgálás alapmodellek.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti három órás előadásokon az elmondottakat számítógépes próbafeldolgozásokon szemléltetjük.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: -

b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

c. Elővizsga: van

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Letölthető anyagok: http://www.szit.bme.hu/~kela/ind2.html

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Ketskeméty László

Egyetemi adjunktus

SZIT

vima0193.rtf