Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Többváltozós statisztika és idősorelemzés

  A tantárgy angol neve: Multivariable Statistics and Time Series Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

  Műszaki menedzser szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA0193 5 3/0/0/v 4 3/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Györfi László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ketskeméty László

  Egyetemi adjunktus

  SZIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítás, matematikai statisztika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMETE901060" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIMA2203", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat: -

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók átfogó képet kapjanak a többváltozós statisztikai és idősorelemzési módszerekről az SPSS programrendszer segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Alapfogalmak. Statisztikai próbák. Szórásanalízis. Regresszióanalízis. Faktor- és főkomponensanalízis. Klaszteranalízis. Diszkriminanciaanalízis. Többdimenziós skálázás. Az exponenciális szűrés. ARMA-modellek. Sorbanállás-kiszolgálás alapmodellek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti három órás előadásokon az elmondottakat számítógépes próbafeldolgozásokon szemléltetjük.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: -

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c. Elővizsga: van

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Letölthető anyagok: http://www.szit.bme.hu/~kela/ind2.html

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Ketskeméty László

  Egyetemi adjunktus

  SZIT

  vima0193.rtf