Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kombinatorika és gráfelmélet 2.

  A tantárgy angol neve: Combinatorics and Graph Theory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  TTK

  Alkalmazott matematikus szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA0174 2. 2/0/0/v 3 2/2
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simonyi Gábor

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIMA0173" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kombinatorika és Gráfelmélet 1. (bmevima0173)

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  bmevima1824 Kombinatorika és Gráfelmélet II.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetés a diszkrét matematika elemeibe és módszereibe.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Szélsőérték-problémák, extrém gráfok: Turán-típusú tételek, Erdős-Gallai tételek. Ramsey-számok, Erdős-Szekeres tétel. Síkbarajzolhatóság (Euler-formula, Kuratowski, Wagner és Fáry tételei). Adjacencia-, incidencia-, kör- és vágatmátrix. Duálgráfok, 2-izomorfia, Whitney tételei. Ötszíntétel, Tait tétele. Perfekt gráfok, listaszínezés. Gráfok spektruma. Rekurziók és generátorfüggvények: Fibonacci számok, Stirling számok, Bell-számok, számelméleti partíciók, Catalan számok. Lineáris- és másodrendű rekurziók. Extremális halmazrendszerek. Erdős-Ko-Rado tétel. Sperner-rendszerek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  : előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: A vizsgára bocsátás feltétele a legalább elégséges gyakorlati jegy (bmevima0175)

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Katona Gyula, Recski András: Bevezetés a véges matematikába, 1993

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Recski András

  vima0174ea.rtf

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék