Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Kombinatorika és gráfelmélet 1.

  A tantárgy angol neve: Combinatorics and Graph Theory 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  TTK

  Alkalmazott matematikus szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIMA0173 1. 2/1/0/v 4 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Recski András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Simonyi Gábor

  egy. docens

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím --

  7. A tantárgy célkitűzése

  Bevezetés a diszkrét matematika elemeibe és módszereibe.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Elemi leszámlálás: Permutációk, kombinációk, variációk, skatulya-elv, szita-módszer. Fák, minimális költségű feszítő fa. Kruskal algoritmus, Prüfer-kód, Cayley-tétele, Ruler-bejárás. A “kínai postás” probléma. Dirac-Erdős-Pósa-Chvatal tételei. Páros gráfok. König-Hall tétel. Tutte és Petersen tételei. Maximális folyamok: Menger és Ford-Fulkerson tételek. Pont- és élszínezés (alsó és felső korlátok, Mycielski-konstrukció, Broks- és Vízing tétel).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás és gyakorlat

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi minimum elégséges szinten történő teljesítése

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: -

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Katona Gyula, Recski András: Bevezetés a véges matematikába, 1993

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Recski András

  egy. tanár

  Számítástudományi és Információelméleti Tanszék