Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  3D látás és vizualizáció

  A tantárgy angol neve: 3D Vision and Visualization

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIISV52   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajta László,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Vajta László egyetemi docens- Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Loványi István egyetemi docens - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIIIAV52") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIFO4365") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIFO4054") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIFO4275") )
  VAGY

  NEM ( Szakirany("I.Int.Váll", "- "))
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MMIIntvállrendsz", "- "))
  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok, akik már előzőleg teljesítették a 3D látás és vizualizáció (BMEVIIIAV52), és/vagy a Háromdimenziós látás és virtuális valóság (BMEVIFO4365), és/vagy a Gépi látás (BMEVIFO4054 és BMEVIFO4275) tantárgyakat

  7. A tantárgy célkitűzése A korszerű szenzorrendszerek integráns eleme az optikai mérés, a képfeldolgozás. Az ember-gép kapcsolatban egyre fokozottabb az optikai megjelenítés szerepe. Mindkét téma hasonló megoldásokat alkalmaz, és fejlődésük a legutóbbi időben a térbeli információk feldolgozás és megjelenítése irányában teljesedett ki.A tantárgy célkitűzése a térbeli információk feldolgozására alkalmas képfeldolgozási technikák, és a valós térérzetet keltő vizualizációs eljárások megismertetése. Ezeket a módszereket a hallgatók sikeresen alkalmazhatják a teleoperációs rendszerek, virtuális valóság alapú rendszerek, számítógépes tervezés, marketing- és reklámtechnikai eszközök fejlesztése és alkalmazása területén
  8. A tantárgy részletes tematikája Bevezetés: A számítógépes látás fogalmai, definíciók. Emberi látás alapjai. A térbeli érzékelés lehetősége monokuláris látással. Binokuláris látás. Az objektum-felismerés fiziológiája. Optoelektronikai eszközök: Alapfogalmak. Fénytechnikai mértékegységek. Optoérzékelők, CCD érzékelők, PSD érzékelők. Térbeli információk mérésére alkalmas eszközök (3D kamerák). Képalkotó diagnosztikai eszközök.

   

  Korszerű képmegjelenítő eszközök. LCD és plazma kijelzők, projektorok. Lentikuláris megjelenítők. Nagyméretű kijelzők. Virtuális valóság cellák felépítése. Bemerüléses virtuális valóság hardver és szoftver eszközei. Haptik érzékelők felhasználása.

   

  A képek matematikai leírása. A képfüggvények tulajdonságai. Tértranszformációk szerepe a képfeldolgozásban. 2D Fourier transzformáció tulajdonságai, képi ábrázolása, interpretálása.Digitális kép matematikai reprezentációja: Mintavételezés, kvantálás. Koordinátageometriai alapok. Geometriai transzformációk. Kameramodellek: Pin-hole modell. A perspektív leképzés transzformációs modellje. Kalibráció. Megvilágítás, optika, érzékelő modellezése. Árnyalási modellek. Sztereo képalkotás modellezése.

   

  Monokuláris felvételsorozat transzformációja sztereo vizualizációra. Mozgásalapú parallaxis. A parallaxis számítása. Mélységi térkép előállítása, a hiányzó részletek interpolálása. Sztereo televíziózás.

   

  Térhatású vizualizációs eszközök a számítógépes tervezésben és oktatásban. Gyakorlati oktatás (szerelési műveletek) szimulációs környezetben. Térhatású vizualizáció az orvosi gyakorlatban.

   

  3D látórendszerek alkalmazása a gyakorlatban. Ipari minőség-ellenőrzés. Navigáció. Egészségügyi alkalmazások. Közlekedési alkalmazások. Biztonságtechnika és terrorizmus elleni küzdelem.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy előadásból áll, amelynek anyagába beillesztésre kerülnek az elméletet magyarázó illusztrációs példák és esettanulmányok.
  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:házi feladat és zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: a vizsga írásbeli.

  c. Elővizsga: Az utolsó oktatási héten elővizsga lehetőséget biztosítunk. 

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat pótlólagos beadására és a zárthelyi pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében illetve a pótlási héten van lehetőség. 
  12. Konzultációs lehetőségek A házi feladat elkészítéséhez egy alkalommal, valamint minden vizsga előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Tanszéki sokszorosított kiadványok, PowerPoint prezentációk Cyganek, B.: An Introduction to 3D Computer Vision Techniques and Algorithms
  John Wiley and Sons Ltd (2007)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Vajta László egyetemi docens - Irányítástechnika és Informatika Tanszék

  Dr. Loványi István egyetemi docens - Irányítástechnika és Informatika Tanszék