Beágyazott és ambiens rendszerek rehabilitációs alkalmazása

A tantárgy angol neve: Application of Embedded and Ambient Systems in Rehabilitation

Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
(a BME Gazdaság- és Társadalom­tudományi Kar gesztorálásában)

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIS001 2 1/0/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hanák Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, intézet:

Hanák Péter dr.

tudományos munkatárs

BME VIK IIT

Takács Barnabás dr., PhD

tudományos munkatárs

BME VIK EIT

Tóth András

ügyvivő szakértő

BME GPK GYT

 
  
   
   
   
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a beágyazott és ambiens rendszerek alkalmazási lehetőségeit a rehabilitációban. Egyrészt bemutatjuk beágyazott és ambiens rendszerek kialakításához és működésének alapfokú megértéséhez szükséges alapelveket, másrészt a legalább kísérleti jelleggel rendelkezésre álló eszközöket és a velük eddig szerzett tapasztalatokat. A hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a beágyazott és ambiens eszközök és rendszerek felhasználásával kialakítható rehabilitációs megoldások létrehozásához szükséges alapelveket, hogy ilyeneket majd a gyakorlatban is alkalmazhassanak a későbbi munkájuk folyamán.

8. A tantárgy részletes tematikája

Első blokk

 • A beágyazott és ambiens rendszerek (BAR) eszköztára és a rehabilitáció

Beágyazott rendszer, ambiens rendszer

Vezérlő elemek, kommunikációs elemek és protokollok, rendszerarchitektúrák

Felügyeleti és rehabilitációs alkalmazási lehetőségek

 • A virtuális valóság (VV) eszköztára, számítógépes grafika, 3D modellezési és animációs eszközök, érzékelők és zárt láncú interakciós modell

 • A VV terápiás alkalmazási lehetőségei a rehabilitációban

Kitekintés a VV orvosi rehabilitációs alkalmazásaira

Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek

Cyber Care klinka modell, kognitív, fizikai és pszichológiai rehabilitáció

Példa: VV-terápia a fóbiák enyhítésére, autizmus, ADHD és tanulási rendellenességek

 • A VV terápiás alkalmazási lehetőségei 2.

Fizikai rehabilitációs alkalmazások, szenzorok, képfeldolgozás, stb.

Nem-verbális interfészek és virtuális emberek, mint interfész technológia

Felhasználó interfész adaptáció

Második blokk

 • A robotika eszköztára és a rehabilitáció

 • A robotok rehabilitációs és segítő alkalmazási lehetőségei

Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek

Példák: gyógytornát támogató robotok (RehaRob), DOMEO

 • A BAR otthoni alkalmazási lehetőségei az önálló életvitel támogatására

Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek

Pl. Emerge, Silvergate-112, CARE, CCE, M3W

 • Infokomm eszközökkel segített életvitel

Kutatás-fejlesztési és innovációs programok és pályázatok, konferenciák

AAL Közös Program, benefit (Ausztria), eVITA NTP, FP7 eHealth, AALIANCE (Németo.) AAL Forum stb.

Ambiens rendszerek árnyoldalai, etikai és jogi korlátai

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

2x4 óra előadás, otthoni munka (irodalomfeldolgozás).

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: -.

A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek -
12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadóival személyesen vagy e-levélben egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • Jókai E., Koloszár K., Mogánné Tölgyesy Sz., Pataki M. (szerk.): Rehabilitációs támogató technológiák, BME GTK – Typotex Kiadó, 2010, ISBN 978 963 279 097 8

 • Hanák Péter: Beágyazott és ambiens rendszerek. In: Pörzse Gábor (szerk.): Innovációmenedzsment, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. ISBN 978 963 9129 70 2, pp. 75-88.

 • ROE, P. W. (ed.) (2006). Towards an Inclusive Future: Impact and Wider Potential of Information and Communication Technologies, A COST219ter publication. (http://www.tiresias.org/cost219ter/inclusive_future/index.htm)

 • Safeguards in a World of Ambient Intelligence (2008). Springer, (http://www.isi.fhg.de/publ/t_en.ht, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/newsandevents/new.cfm?new=114)

 • RAUHALA, M. (2008). Ethics and Assistive Technology Design for Vulnerable Users: A Case Study, Research Report 165, Stakes, Helsinki.

 • European projects on ambient assisted living and e-Inclusion (http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm)

 • eVITA (életviteli technológiák és alkalmazások) Nemzeti Technológiai Platform (http://evitaplatform.hu)

 • Fazekas Gábor, Tóth András, Pilissy Tamás, Zsiga Katalin, Stefanik Györgyi, Trócsányi Márta: Szervizrobotok alkalmazása neurológiai károsodás következtében fogyatékossá vált személyeknél (Application of service robots in people with disabilities due to neurological impairments), Rehabilitáció 2010; 20(1): 43–48.

 • Tóth A., Fazekas G., Arz G., Jurák M.: 9. Robotok a gyógytornáztatásban, Kocsis L., Kiss R., Illyés Á. (szerk.): Mozgásszervek biomechanikája, Terc Kft., Budapest, Magyarország, 2007, ISBN 978 963 9535 64 0, pp. 391-404

 • Fazekas, G.; Fehér M.; Stefanik Gy.; Boros Zs.; Tóth A.: Robotok alkalmazása féloldali bénultak felső végtagi gyógytornásztatásában. Orvosi Hetilap, 2004; 145(25):1327-31.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra8
Félévközi készülés órákra-
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés52
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 

Név:

Beosztás:

Tanszék, intézet:

Hanák Péter dr.

tudományos munkatárs

BME VIK IIT

Takács Barnabás dr., PhD

tudományos munkatárs

BME VIK EIT

Tóth András

ügyvivő szakértő

BME GPK GYT