Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Beágyazott és ambiens rendszerek rehabilitációs alkalmazása

  A tantárgy angol neve: Application of Embedded and Ambient Systems in Rehabilitation

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. augusztus 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Foglalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak
  (a BME Gazdaság- és Társadalom­tudományi Kar gesztorálásában)

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIS001 2 1/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hanák Péter,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Hanák Péter dr.

  tudományos munkatárs

  BME VIK IIT

  Takács Barnabás dr., PhD

  tudományos munkatárs

  BME VIK EIT

  Tóth András

  ügyvivő szakértő

  BME GPK GYT

   
    
     
     
     
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a beágyazott és ambiens rendszerek alkalmazási lehetőségeit a rehabilitációban. Egyrészt bemutatjuk beágyazott és ambiens rendszerek kialakításához és működésének alapfokú megértéséhez szükséges alapelveket, másrészt a legalább kísérleti jelleggel rendelkezésre álló eszközöket és a velük eddig szerzett tapasztalatokat. A hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a beágyazott és ambiens eszközök és rendszerek felhasználásával kialakítható rehabilitációs megoldások létrehozásához szükséges alapelveket, hogy ilyeneket majd a gyakorlatban is alkalmazhassanak a későbbi munkájuk folyamán.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Első blokk

  • A beágyazott és ambiens rendszerek (BAR) eszköztára és a rehabilitáció

  Beágyazott rendszer, ambiens rendszer

  Vezérlő elemek, kommunikációs elemek és protokollok, rendszerarchitektúrák

  Felügyeleti és rehabilitációs alkalmazási lehetőségek

  • A virtuális valóság (VV) eszköztára, számítógépes grafika, 3D modellezési és animációs eszközök, érzékelők és zárt láncú interakciós modell

  • A VV terápiás alkalmazási lehetőségei a rehabilitációban

  Kitekintés a VV orvosi rehabilitációs alkalmazásaira

  Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek

  Cyber Care klinka modell, kognitív, fizikai és pszichológiai rehabilitáció

  Példa: VV-terápia a fóbiák enyhítésére, autizmus, ADHD és tanulási rendellenességek

  • A VV terápiás alkalmazási lehetőségei 2.

  Fizikai rehabilitációs alkalmazások, szenzorok, képfeldolgozás, stb.

  Nem-verbális interfészek és virtuális emberek, mint interfész technológia

  Felhasználó interfész adaptáció

  Második blokk

  • A robotika eszköztára és a rehabilitáció

  • A robotok rehabilitációs és segítő alkalmazási lehetőségei

  Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek

  Példák: gyógytornát támogató robotok (RehaRob), DOMEO

  • A BAR otthoni alkalmazási lehetőségei az önálló életvitel támogatására

  Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek

  Pl. Emerge, Silvergate-112, CARE, CCE, M3W

  • Infokomm eszközökkel segített életvitel

  Kutatás-fejlesztési és innovációs programok és pályázatok, konferenciák

  AAL Közös Program, benefit (Ausztria), eVITA NTP, FP7 eHealth, AALIANCE (Németo.) AAL Forum stb.

  Ambiens rendszerek árnyoldalai, etikai és jogi korlátai

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  2x4 óra előadás, otthoni munka (irodalomfeldolgozás).

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: -.

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek -
  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen vagy e-levélben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • Jókai E., Koloszár K., Mogánné Tölgyesy Sz., Pataki M. (szerk.): Rehabilitációs támogató technológiák, BME GTK – Typotex Kiadó, 2010, ISBN 978 963 279 097 8

  • Hanák Péter: Beágyazott és ambiens rendszerek. In: Pörzse Gábor (szerk.): Innovációmenedzsment, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. ISBN 978 963 9129 70 2, pp. 75-88.

  • ROE, P. W. (ed.) (2006). Towards an Inclusive Future: Impact and Wider Potential of Information and Communication Technologies, A COST219ter publication. (http://www.tiresias.org/cost219ter/inclusive_future/index.htm)

  • Safeguards in a World of Ambient Intelligence (2008). Springer, (http://www.isi.fhg.de/publ/t_en.ht, http://ipts.jrc.ec.europa.eu/newsandevents/new.cfm?new=114)

  • RAUHALA, M. (2008). Ethics and Assistive Technology Design for Vulnerable Users: A Case Study, Research Report 165, Stakes, Helsinki.

  • European projects on ambient assisted living and e-Inclusion (http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/index_en.htm)

  • eVITA (életviteli technológiák és alkalmazások) Nemzeti Technológiai Platform (http://evitaplatform.hu)

  • Fazekas Gábor, Tóth András, Pilissy Tamás, Zsiga Katalin, Stefanik Györgyi, Trócsányi Márta: Szervizrobotok alkalmazása neurológiai károsodás következtében fogyatékossá vált személyeknél (Application of service robots in people with disabilities due to neurological impairments), Rehabilitáció 2010; 20(1): 43–48.

  • Tóth A., Fazekas G., Arz G., Jurák M.: 9. Robotok a gyógytornáztatásban, Kocsis L., Kiss R., Illyés Á. (szerk.): Mozgásszervek biomechanikája, Terc Kft., Budapest, Magyarország, 2007, ISBN 978 963 9535 64 0, pp. 391-404

  • Fazekas, G.; Fehér M.; Stefanik Gy.; Boros Zs.; Tóth A.: Robotok alkalmazása féloldali bénultak felső végtagi gyógytornásztatásában. Orvosi Hetilap, 2004; 145(25):1327-31.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra8
  Félévközi készülés órákra-
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés52
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, intézet:

  Hanák Péter dr.

  tudományos munkatárs

  BME VIK IIT

  Takács Barnabás dr., PhD

  tudományos munkatárs

  BME VIK EIT

  Tóth András

  ügyvivő szakértő

  BME GPK GYT