Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felhőalapú elosztott rendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Cloud-based Distributed Systems Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Felhő alapú elosztott rendszerek MSc, mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMB12   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szeberényi Imre,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.iit.bmw.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Szeberényi Imre docens, IIT
  Ludmány Balázs, tanársegéd, IIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Operációs rendszerek, számítógép hálózatok, Cloud alapok, Szolgáltatásorientált rendszerek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Számítási és tárolási felhők alapjai,
  Szolgáltatásorientált rendszerek és alkalmazások fejlesztése
  7. A tantárgy célkitűzése A specializáció laborkeretei között a hallgatóknak PaaS alapú fejlesztőeszközöket használva ki kell alakítani egy olyan webes alkalmazást, ami a tanult technológiákra (SOAP, REST, WebSocket, ProtoBuf, …) és eszközökre (RabbitMQ, Celery, Zookeper, Kafka, Kubernetes, …) épül.

  8. A tantárgy részletes tematikája A laborokat összevonva, 4 órás blokkokban tartjuk.

  1. Bevezetés. PaaS környezet megismerése. Mintaalkalmazás életre keltése, módosítása. Fejlesztőkörnyezet kiválasztása és kialakítása. Feladatok ismertetése.  
  2. Feladatválasztás, megfelelő architektúra megtervezése. 
  3. Backend tervezése
  4. Backend megvalósítás
  5. Backend megvalósítás
  6. Frontend tervezés
  7. Frontend megvalósítása 
  8. Tesztelés
  9. Tesztelés
  10. Feladatok értékelése 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A laboratórium a „Számítási és tárolási felhők alapjai”, valamint a „Szolgáltatásorientált rendszerek és alkalmazások fejlesztése” c. tantárgyak anyagára épül. A laborokat összevonva, 4 órás blokkokban tartjuk. 

  10. Követelmények Szorgalmi időszakban
     
  A félév során egy komplex házi feladatot kell megoldani, amit hat előre ütemezett részhatáridőhöz kötött beadással és bemutatással kell teljesíteni.
  A tudás és képesség típusú kompetenciaelemek meglétének vizsgálatára részteljesítmény értékelést alkalmazunk, amely folyamatos, oktatói témavezetéssel, konzultációval segített alkotás (házi feladat) létrehozása alapján történik. A kidolgozás minősége alapján az egyes részfeladatokra külön-külön előre meghatározott maximumú pontot lehet kapni.
  Az attitűd, az önállóság és felelősségvállalás típusú kompetenciaelemek meglétének vizsgálatára szintén részteljesítmény értékelést alkalmazunk, amely folyamatosan, a tantárgy tanulmányi foglalkozásain és a feladat megoldása során tanúsított teljesítmény és aktivitás alapján történik. A feladat kiadásakor a részfeladatok beadására és pontozására ütemezést adunk. Az ütemezésben definiált leadási időpontoktól el lehet térni, de az eltérés esetén naponta az adott részfeladatra adható pontszám 10%-a (maximum 20%-a) elveszik. A napforduló 00:00-kor van, a szombat és a vasárnap együttesen egy napnak számít. Az egyes részfeladatok elfogadásának szükséges feltétele, hogy a megelőző részfeladatok mind elfogadásra kerüljenek.

  A félévközi jegy meghatározása a végleges pontszámok alapján történik:
  40%-tól elégséges
  55%-tól közepes
  70%-tól jó
  85%-tól jeles

  Vizsgaidőszakban:
  -
  11. Pótlási lehetőségek A részfeladatok határidőn túl is beadhatók a szorgalmi időszak utolsó napjáig.
  12. Konzultációs lehetőségek A laboratóriumi foglalkozások alkalmával.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services, Prentice Hall (April 26, 2004), ISBN-10: 0131428985, ISBN-13: 978-0131428980 
  2. Thomas Erl: Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall (August 12, 2005), ISBN-10: 0131858580, ISBN-13: 978-0131858589 
  3. Alvaro Videla, Jason J.W. Williams: RabbitMQ in Action: Distributed Messaging for Everyone, Manning, ISBN-10 ‏ : ‎ 9781935182979, ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1935182979
  4. Bootstrapping Microservices with Docker, Kubernetes, and Terraform: A project-based guide, ‎Manning, ISBN-10 ‏ : ‎ 1617297216 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1617297212
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése64
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés120
  Összesen 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta dr. Szeberényi Imre, docens, IIT
  IMSc tematika és módszer -
  IMSc pontozás -