Vizualizáció és orvosi képalkotás

A tantárgy angol neve: Visualization and Medical Imaging 

Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 11.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

MSc Mérnök Informatikus

Vizuális informatika főspecializáció (C) 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIMB11   2/1/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csébfalvi Balázs,
4. A tantárgy előadója Dr. Csébfalvi Balázs, egyetemi docens, IIT 
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Programozás, számítógépes grafika, matematika, jelek rendszerek.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
(TárgyEredmény( "BMEVIMIMA04", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIMIMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
A C++ ismeretét feltételezzük. OpenGL, GLSL tapasztalat előnyt jelent. A Számítógépes grafika tárgy előzetes hallgatása lehetőség szerint javasolt. 
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a térfogatvizualizáció és az orvosi képfeldolgozás eszköztárának készségszintű használatát, ezáltal képesek legyenek összetett orvosi képalkotó, diagnosztikai és szimulációs rendszerek fejlesztésére OpenGL C++ környezetben. 
8. A tantárgy részletes tematikája
1. Az orvosi képfeldolgozás és a térfogatvizualizáció matematikai alapjai: Fourier-transzformáció, DTFT, DFT, mintavételezési elmélet, approximációelmélet.  

2. 3D orvosi adatok forrásai: CT, MRI, PET.  

3. Tomográfiás rekonstrukciós technikák: Szűrt visszavetítés (Filtered Back-Projection - FBP), algebrai rekonstrukció (Algebraic Reconstruction Technique - ART)  

4. Folytonos rekonstrukciós szűrők osztályozása és tervezése frekvenciatartomány- és tértartománybeli kritériumok alapján.  

5. Praktikus alkalmazások: 2D/3D adatok transzformációja újramintavételezéssel (elforgatás, felskálázás), multimodális regisztráció, 2D/3D regisztráció.  

6. Indirekt vizualizációs módszerek: Fourier-térfogatvizualizáció, Monte-Carlo térfogatvizualizáció, masírozó kockák (Marching Cubes).  

7. Direkt vizualizációs módszerek: képsorrendi megközelítés (sugárkövetés – Ray Casting), objektumsorrendi megközelítés (pacázás - Splatting), hibrid megközelítés (a nézeti transzformáció nyírás/torzítás transzformációja – Shear/Warp Factorization).  

8. A térfogatvizualizáció hatékony GPU-alapú implementációja: textúraszeletelés – Texture Slicing, Polygon-Assisted Ray Casting. 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, egyéni vezetett gyakorlat
10. Követelmények
A félév második felében a hallgatók ZH-t írnak az elméleti anyagrészből (mintavételezési elmélet, approximációelmélet, rekonstrukciós szűrők osztályozása és tervezése, tomográfiás rekonstrukció elmélete). A ZH-n 10 pontot lehet szerezni, ebből legalább 4 pontot kell elérni a teljesítéshez. 

A vizsgaidőszakban a hallgatók írásbeli vizsgát tesznek, melynek előfeltétele a sikeres ZH. A vizsgán a vizualizáció és a képalkotás gyakorlatában használt algoritmusok ismeretét kérjük számon beleértve a gyakorlatokon elsajátított kódolási technikákat is. A vizsgán megszerezhető maximális 15 ponthoz hozzáadódik a ZH pontszáma, így összesen 25 pontot lehet elérni. Az osztályzatot az alábbi ponthatárok alapján számoljuk: 

    0-9 pont: elégtelen 

    10-13 pont: elégséges 

    14-17 pont: közepes 

    18-21 pont: jó 

    22-25 pont: jeles 

11. Pótlási lehetőségek A ZH-t a pótlási héten egy alkalommal lehet pótolni. 
12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk. 
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Kiadott jegyzet és előadásfóliák 
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra30
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása38
Vizsgafelkészülés40
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Csébfalvi Balázs, egyetemi docens, IIT