Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Deep-learning a vizuális informatikában

  A tantárgy angol neve: nincs megadva

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök Informatikus, MSc, Vizuális Informatika főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMB10   2/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szemenyei Márton,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Szemenyei Márton, adjunktus, IIT 

  Varnyú Dóra, doktorandusz, IIT 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Matematika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Matematika
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a GPU alapú deep learning technikák alkalmazásának bemutatása a vizuális informatika területén (gépi látás, alakzatfelismerés, textúra és optikai modell szintézis, zajszűrés, szuperfelbontás, tomográfia), megismertetve a hallgatókat a képi információfeldolgozás, valamint a látás alapú robotika feladataival, és ezekre a feladatokra a mélytanulás alkalmazásával. 
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az előadások részletes tematikája 

  1. Bevezetés a számítógépes látásba, alapfeladatok, nehézségek. Képfeldolgozás matematikai alapjai: konvolúció, Fourier transzformáció, szűrés frekvencia tartományban. 

  2. Tanuló látás, mérőszámok. Lineáris osztályozás, költségfüggvények, optimalizálási módszerek. Neurális hálózatok alapjai: moduláris backpropagation, többrétegű neurális hálók. 

  3. Konvolúciós neurális hálók, Gépi látásban gyakran használt háló architektúrák. Tanuló látás gyakorlati problémái és praktikái. 

  4. Deep Learning a gyakorlatban, Konvergencia biztosítása, overfitting elkerülése. Hiperparaméterek keresése, modelltömörítés, ritkítás és együttesek. 

  5. Szegmentálás típusai, szemantikus szegmentáló módszerek, U-Net, felskálázási technikák. ASPP és CRF kiegészítések. Adatbázisok, mérőszámok, alkalmazás autonóm járművekben, szimulációs megoldások 

  6. Detektáló architektúrák, R-CNN variánsok, YOLO. Fontos metrikák és adatbázisok, anchor-alapú és anchor nélküli megoldások. Mask- és egyéb R-CNN kiegészítések. Önjáró autók vizuális intelligenciája és szenzorai, vezetéshez releváns objektumok felismerése 

  7. Videoanalitika, események detektálása videókon, vezető segítő rendszerek. Figyelem típusok: térbeli és csatorna figyelem, ön-figyelem, vizuális transzformerek. 

  8. Deep Learning 3D-ben, térbeli struktúrák reprezentációja: voxel, pontfelhő, mesh. Volumetrikus hálók, kd-hálók, ponthálók, mesh-hálók. Többnézetű alkalmazások 

  9. Konvolúciós hálók vizualizációja. Textúra generálás, képgenerálás. Fekete-fehér képek színezése, stílus és domain transzfer konvolúciós hálókkal. 

  10. Vizuális intelligencia megerősítéses tanulás segítségével, DQN, REINFORCE, Actor-Critic. Számítógépes játékok ágenseinek létrehozása, kemény vizuális figyelem. 

  11. Felügyelt tanulás hátrányai és limitációi, kevés adatból történő tanulás lehetőségei: sim2real, few-shot. Kompakt reprezentációk tanulása, önfelügyelt technikák: hiányzó képrészletek kipótlása, objektumok eltüntetése 

  12. Neurális renderelés: a klasszikus számítógépes grafika technikáinak ötvözése mély generatív hálókkal szabályozható és fotorealisztikus képek előállításáért. Differenciálható renderelés: 3D színtérinformációk integrálása a háló tanításába. 

  A gyakorlatok/laborok részletes tematikája 

  1. Közlekedési táblák osztályozása konvolúciós neurális hálózatokkal. 

  1. Szemantikus szegmentálás robotfoci környezetben 

  1. Objektumdetektálás robotfoci környezetben 

  1. Videók feldolgozása, események felismerése, objektumkövetés 

  1. Képgenerálás neurális hálózatok segítségével 

  1. Neurális hálók alkalmazása a robotikában, megerősítéses tanulás irányítási és kooperációs problémák megoldására 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, egyéni vezetett gyakorlat 
  10. Követelmények

  Szorgalmi időszakban 

  4 db házi feladat sikeres megoldása (összpontszám min. 40%) 

  Vizsgaidőszakban 

  A hallgatók a félévközi jegyet egy írásbeli vizsgazárthelyi megírása során szerzik. A kisházi pontok összege a vizsgajegybe 25%-ban számít bele. Az osztályzat az alábbi ponthatárok alapján számolódik: 

  0-39%: elégtelen 

  40-54%: elégséges 

  55-69%: közepes 

  70-84%: jó 

  85-100%: jeles 

   

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok közül egy beadható a pótlási héten is. 
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Kiadott jegyzet és előadásfóliák 

  1. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016, https://www.deeplearningbook.org/ 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése38
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Szemenyei Márton, adjunktus, IIT