Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Látórendszerek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Computer Vision Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. január 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Irányító és látórendszerek főspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMB05   0/0/3/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Szántó Mátyás,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://edu.vik.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Szemenyei Márton, adjunktus, IIT
  Szántó Mátyás, tanársegéd, IIT
  Kertész Zsolt, tudományos munkatárs, IIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Képfeldolgozás alapjai
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Számítógépes látórendszerek
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók a képfeldolgozás és számítógépes látás technikák gyakorlati módszereinek használatát készségszinten elsajátítsák. A tárgy keretein belül összetett gépi látás feladatok megoldását egy több lépcsős csoportos együttműködésen keresztül lehetséges abszolválni, amelyhez tárgyi és gyakorlati segítséget biztosítunk. A technikák és a módszertan megismerésével a mérnöki gyakorlati gondolkodásmódot és a magas szintű képfeldolgozási perspektívát egyaránt el tudják sajátítani a tárgy hallgatói. A mérések tematikáját a klasszikustól a modern képfeldolgozás eszközrendszeréhez illesztjük.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Számítógépes látás alapjai
  Python programozási nyelv alapjai, az OpenCV és a NumPy könyvtárak használata.
  Automatikus dokumentumfeldolgozás megvalósítása.
  2. Képosztályozás
  Közlekedési táblák osztályozása mélytanulás segítségével.
  3. Szemantikus szegmentálás
  Mélytanulás alapú szegmentáló rendszer megvalósítása közlekedési szituációkban.
  4. Objektumdetektálás
  Gyalogosok és járművek detektálása mély neurális hálókkal.
  5. CUDA
  Egyszerű képfeldolgozási algoritmusok hatékony megvalósítása GPU-n a CUDA környezet segítségével
  6. Sávkövetés
  Sávkövetés, pozícióbecslés és sávtartás megvalósítása egy mobilis jármű segítségével.
  7. Akadálydetektálás
  Automatikus akadálydetektálás és -kerülés megvalósítása mélységkép segítségével autonóm járművekben.
  8. 3D Rekonstrukció
  Többnézetű 3D rekonstrukció elkészítése egy mélységképre alapuló egyidejű lokalizációs és térképkészítő (RGB-D SLAM)
  algoritmus segítségével.
  9. Objektumkövetés
  Egyszerű objektumkövetés megvalósítása RGB-D kamerakép segítségével.
  10. Vizuális visszacsatolás vizsgálata 
  Hat szabadságfokú robotkar megfogójára rögzített kamera szem-kéz kalibrációja,
  a robotkar irányítása a kamera képe alapján.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Összesen 10 laboratóriumi mérés, melyek egyenként 4 órásak.
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban: A 10 mérés elvégzése legalább elégséges eredménnyel.  A hallgatók felkészültségét a mérés elején ellenőrizzük, a nem kellőképpen felkészült hallgatók a mérést nem kezdhetik meg. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni.
  11. Pótlási lehetőségek Az elmulasztott vagy sikertelen mérések pótlására 2 pótmérési alkalmat biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény esetén előzetesen egyeztetett időpontban konzultációt biztosítunk.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Elektronikus mérési útmutatók
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra55
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása53
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Szemenyei Márton, adjunktus, IIT
  Szántó Mátyás, tanársegéd, IIT
  Kertész Zsolt, tudományos munkatárs, IIT