Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens robotok és járművek laboratórium

  A tantárgy angol neve: Intelligent Robots and Vehicles Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. szeptember 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mesterképzés

  Intelligens robotok és járművek mellékspecifikáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMB04 3 0/0/2/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://edu.iit.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Drexler Dániel

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Harmati István

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Kiss Bálint

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Kovács Gábor

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít szabályozástechnika, robotika, programozás, matematika
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIM213" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM213", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Az Autonóm robotok és járművek (BMEVIIIMA12), Navigáció és pályatervezés (BMEVIIIMA13) és a Multiágensű rendszerek irányítása (BMEVIIIMA14) tárgyak kreditjének megszerzése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a robotika, a pályatervezés, a multiágens rendszerek és a járműirányítás területén elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, és hogy megismerjék az ezen területen a kutatás-fejlesztési munka során alkalmazható korszerű hardver- és szoftver eszközöket.

  A tantárgyat sikerrel abszolváló hallgatók gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek az ipari robotkarok használatának, a mobilis platformok és járművek irányításának, pályatervezésének és navigációjának területén, valamint képesek a feladatok megoldásához rendelkezésre álló környezetek hatékony használatára.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.    1.       Robotprogramozás

  Hat szabadságfokú ipari robot programozása, a robotprogramozási nyelv és környezet megismerése.

  2.       Robotkar inverz geometriájának vizsgálata

  Robotkar inverz geometriai feladatának megoldása, a megoldás alkalmazása egy valós robotkar irányítása során.

  3.       Mobilis robot pályatervezése és irányítása

  Autonóm robotizált egység érzékelőinek működésének vizsgálata, mérésadatgyűjtés, kommunikáció, a környezet feltérképezése, a térkép feldolgozása, akadályelkerülést biztosító, ütközésmentes pálya tervezése és követése.

  4.       Formációirányítás

  Formációban haladó járművek stabil irányítása. Formációváltás (lineáris, ortogonális és V-alakú konfigurációk) megvalósítása.

  5.       Navigációs célú jelfeldolgozás

  Navigációs célú jelfeldolgozási feladat megoldása gyorsulásérzékelő, giroszkóp, mágneses iránytű és GPS bevonásával. Állapotbecslés megvalósítása Kalman-szűrőkkel beágyazott architektúrán.

  6.       Multiágensű pályatervezés

  Robotágensek kooperatív irányítása egy kívánt célpontba térképek, illetve fix útvonalak alapján.

  7.       Járműirányítás

  Négykerekű, differenciális hajtású illetve omnidirekcionális mobilis robot pályatervezésének megvalósítása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Összesen 7 laboratóriumi mérés, melyek egyenként 4 órásak.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: A 7 mérés elvégzése legalább elégséges eredménnyel. A hallgatók felkészültségét a mérés elején ellenőrizzük, a nem kellőképpen felkészült hallgatók a mérést nem kezdhetik meg. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Az elmulasztott vagy sikertelen mérések pótlására 2 pótmérési alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek Az oktatók fogadóóráin, illetve hallgatói igény szerint előre egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus mérési útmutatók

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra32
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Drexler Dániel

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Harmati István

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Kiss Bálint

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Kovács Gábor

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék