Irányítástechnika és képfeldolgozás laboratórium 2

A tantárgy angol neve: Control Engineering and Image Processing Laboratory 2

Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Mesterképzés

Irányítórendszerek főspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIIIMB03 3 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese,
4. A tantárgy előadója

Drexler Dániel

Tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika tanszék

Dr. Harmati István

Egyetemi docens

Irányítástechnika és Informatika tanszék

Dr. Kiss Bálint

Egyetemi docens

Irányítástechnika és Informatika tanszék

Kovács Gábor

Tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

szabályozástechnika, lágy számítási módszerek, programozás, matematika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIM213" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIM312" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIM213", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIM312", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

A Funkciófejlesztési technológiák (BMEVIIIMA08) és a Nemlineáris és robusztus irányítások (BMEVIIIMA10) tárgyak kreditjének megszerzése 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a funkciófejlesztési technológiák valamint a robusztus és nemlineáris irányítások területén elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, és hogy megismerjék az ezen területen a kutatás-fejlesztési munka során alkalmazható korszerű hardver- és szoftver eszközöket.

A tantárgyat sikerrel abszolváló hallgatók gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a gyors prototípustervező környezetek és korszerű szimulációs szoftverek használatában, a felügyeleti irányítások és nemlineáris és robusztus rendszerek irányításának megtervezésében, valamint képesek a feladatok megoldásához rendelkezésre álló környezetek hatékony használatára.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. Méréstervezés és identifikáció

Egy ismeretlen dinamikus rendszer modelljének meghatározása identifikáció módszerével. Az identifikációhoz szükséges mérések megtervezése és elvégzése, identifikációs algoritmusok vizsgálata. Gyors prototípustervező eszközök kísérlettervezési, mérési és identifikációs szolgáltatásai.2. Gyors prototípustervezés

Dinamikus rendszer modellezése és szimulációja, mintavételes szabályozó tervezése és implementálása egy iparban is használt gyors prototípustervező hardver-szoftver környezet használatával.

 


3. Diszkrét eseményű rendszerek felügyeleti irányítása

Diszkrét eseményű rendszer modelljének felállítása és analízise. A zárt körrel szembeni elvárások megfogalmazása specifikáció formájában, a felügyeleti irányítás megtervezése.


 

4. Felügyeleti irányítás megvalósítása Stateflow környezetben

Egy dinamikus rendszer felügyeleti irányításának megtervezése Stateflow környezetben, a felügyeleti irányítás integrálása az irányítórendszer más elemeivel. Az irányítás szimulációja és implementációja gyors prototípustervező környezetben.


5. Diszkrét eseményű szimuláció

Egy komplex, sztochasztikus folyamat szimulációja Arena környezetben. A modell megalkotása, a szimuláció paraméterezése, az eredmények vizualizációja és analízise. 


6. Robusztus irányítás tervezése:

A Matlab Robusztus Irányítások Toolboxának szolgáltatásai, robusztus irányítás tervezése egy szimulált, ipari folyamathoz (desztillációs oszlop).

 

7. Robusztus irányítás valós idejű megvalósítása:

Robusztus szabályozás tervezése beltéri világításszabályozáshoz, a szabályozás performanciájának vizsgálata.

 

8. Prediktív irányítások vizsgálata

Prediktív irányítás megvalósítása folyamatszabályozási szoftverrendszerben.

 

9. Nemlineáris irányítások vizsgálata

Szimulált nemlineáris szakasz irányítása, linearizáló szabályzó tervezése, implementálása és vizsgálata Matlab-Simulink környezetben.

 

10. Pályakövető irányítás megvalósítása nemlineáris rendszerekhez

Mobilis robot pályakövető irányításának megvalósítása LabView környezetben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Összesen 10 laboratóriumi mérés, melyek egyenként 4 órásak.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban: A 10 mérés elvégzése legalább elégséges eredménnyel.  A hallgatók felkészültségét a mérés elején ellenőrizzük, a nem kellőképpen felkészült hallgatók a mérést nem kezdhetik meg. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

11. Pótlási lehetőségek

Az elmulasztott vagy sikertelen mérések pótlására 2 pótmérési alkalmat biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Az oktatók fogadóóráin, illetve hallgatói igény szerint előre egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Elektronikus mérési útmutatók

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra40
Félévközi készülés órákra42
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása38
Vizsgafelkészülés0
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Drexler Dániel

Tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika tanszék

Dr. Harmati István

Egyetemi docens

Irányítástechnika és Informatika tanszék

Dr. Kiss Bálint

Egyetemi docens

Irányítástechnika és Informatika tanszék

Kovács Gábor

Tanársegéd

Irányítástechnika és Informatika tanszék