Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Irányítástechnika és képfeldolgozás laboratórium 2

  A tantárgy angol neve: Control Engineering and Image Processing Laboratory 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Mesterképzés

  Irányítórendszerek főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIIIMB03 3 0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Gincsainé Dr. Szádeczky-Kardoss Emese,
  4. A tantárgy előadója

  Drexler Dániel

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Harmati István

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Kiss Bálint

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Kovács Gábor

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  szabályozástechnika, lágy számítási módszerek, programozás, matematika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIM213" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIM312" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM213", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM312", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A Funkciófejlesztési technológiák (BMEVIIIMA08) és a Nemlineáris és robusztus irányítások (BMEVIIIMA10) tárgyak kreditjének megszerzése 

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek a funkciófejlesztési technológiák valamint a robusztus és nemlineáris irányítások területén elsajátított elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, és hogy megismerjék az ezen területen a kutatás-fejlesztési munka során alkalmazható korszerű hardver- és szoftver eszközöket.

  A tantárgyat sikerrel abszolváló hallgatók gyakorlati ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek a gyors prototípustervező környezetek és korszerű szimulációs szoftverek használatában, a felügyeleti irányítások és nemlineáris és robusztus rendszerek irányításának megtervezésében, valamint képesek a feladatok megoldásához rendelkezésre álló környezetek hatékony használatára.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Méréstervezés és identifikáció

  Egy ismeretlen dinamikus rendszer modelljének meghatározása identifikáció módszerével. Az identifikációhoz szükséges mérések megtervezése és elvégzése, identifikációs algoritmusok vizsgálata. Gyors prototípustervező eszközök kísérlettervezési, mérési és identifikációs szolgáltatásai.  2. Gyors prototípustervezés

  Dinamikus rendszer modellezése és szimulációja, mintavételes szabályozó tervezése és implementálása egy iparban is használt gyors prototípustervező hardver-szoftver környezet használatával.

   


  3. Diszkrét eseményű rendszerek felügyeleti irányítása

  Diszkrét eseményű rendszer modelljének felállítása és analízise. A zárt körrel szembeni elvárások megfogalmazása specifikáció formájában, a felügyeleti irányítás megtervezése.


   

  4. Felügyeleti irányítás megvalósítása Stateflow környezetben

  Egy dinamikus rendszer felügyeleti irányításának megtervezése Stateflow környezetben, a felügyeleti irányítás integrálása az irányítórendszer más elemeivel. Az irányítás szimulációja és implementációja gyors prototípustervező környezetben.


  5. Diszkrét eseményű szimuláció

  Egy komplex, sztochasztikus folyamat szimulációja Arena környezetben. A modell megalkotása, a szimuláció paraméterezése, az eredmények vizualizációja és analízise. 


  6. Robusztus irányítás tervezése:

  A Matlab Robusztus Irányítások Toolboxának szolgáltatásai, robusztus irányítás tervezése egy szimulált, ipari folyamathoz (desztillációs oszlop).

   

  7. Robusztus irányítás valós idejű megvalósítása:

  Robusztus szabályozás tervezése beltéri világításszabályozáshoz, a szabályozás performanciájának vizsgálata.

   

  8. Prediktív irányítások vizsgálata

  Prediktív irányítás megvalósítása folyamatszabályozási szoftverrendszerben.

   

  9. Nemlineáris irányítások vizsgálata

  Szimulált nemlineáris szakasz irányítása, linearizáló szabályzó tervezése, implementálása és vizsgálata Matlab-Simulink környezetben.

   

  10. Pályakövető irányítás megvalósítása nemlineáris rendszerekhez

  Mobilis robot pályakövető irányításának megvalósítása LabView környezetben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Összesen 10 laboratóriumi mérés, melyek egyenként 4 órásak.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: A 10 mérés elvégzése legalább elégséges eredménnyel.  A hallgatók felkészültségét a mérés elején ellenőrizzük, a nem kellőképpen felkészült hallgatók a mérést nem kezdhetik meg. A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az elmulasztott vagy sikertelen mérések pótlására 2 pótmérési alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatók fogadóóráin, illetve hallgatói igény szerint előre egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus mérési útmutatók

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra40
  Félévközi készülés órákra42
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása38
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Drexler Dániel

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Harmati István

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Dr. Kiss Bálint

  Egyetemi docens

  Irányítástechnika és Informatika tanszék

  Kovács Gábor

  Tanársegéd

  Irányítástechnika és Informatika tanszék